Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kieleckiej organizuje po raz trzeci Nocną Drogę Krzyżową, pod hasłem „To nie na moje ręce – silniejszego trzeba”.

To modlitewne wydarzenie rozpocznie się w piątek (17 marca 2017 r.) o godz. 20:00, Mszą św. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji kieleckiej, ks. biskupa Jana Piotrowskiego, w kościele NMP Matki Kościoła (Kielce-Dąbrowa), ul. Północna 4. Przemarsz trasą z Kielc-Dąbrowa na Święty Krzyż, w większości czerwonym szlakiem turystycznym, będzie trwał całą noc. Rozważania drogi krzyżowej przygotował ks. biskup Kazimierz Ryczan.

Przybycie do Sanktuarium na Świętym Krzyżu planowane jest o godz. 8:00 w sobotę (18 marca 2017 r.).
Nocny przemarsz 37 km, to wyzwanie do przezwyciężenia własnych słabości, to coś dla ludzi, którzy chcą pogłębić relację z Panem. W ubiegłym roku w NDK wzięło udział ok. 300 osób. Trasa jest bardzo trudna (długość, różnica poziomów wysokości, czas przemarszu, nocna pora), ale gdy się dojdzie do celu – radość jest nie do opisania, dlatego naprawdę warto podjąć to wyzwanie!

REGULAMIN

Regulamin Nocnej Drogi Krzyżowej
pod hasłem: „To nie na moje ręce – silniejszego trzeba”

Postanowienia ogólne
§1
Organizatorem Nocnej Drogi Krzyżowej pod hasłem: „To nie na moje ręce – silniejszego trzeba” zwanej dalej drogą krzyżową jest Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kieleckiej, zwany dalej Organizatorem.
§2
Droga Krzyżowa jest organizowana według zasad Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, będącej inspiracją do zrealizowania tegoż projektu. Zasady te dostępne są w regulaminie o dostępie internetowym pod adresem: http://www.edk.org.pl/stworz-edk/standardy.html.

Postanowienia szczegółowe
§3a
Trasa drogi krzyżowej rozpoczynać się będzie w Kielcach, i przebiegać będzie przez Świętokrzyski Park Narodowy. Jej zakończenie będzie miało miejsce w Bazylice mniejszej pw. Trójcy Świętej i sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, na wzgórzu Święty Krzyż. Oprócz pierwszego odcinka, trasę stanowi czerwony szlak świętokrzyski. Od uczestników wymaga się uwagi w śledzeniu oznakowania, aby nie schodzić z wyznaczonego szlaku.
§3b
Przebieg i organizacja drogi krzyżowej zostały zaaprobowane i uzgodnione z Dyrekcją Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Klasztorem Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu.
§4
Droga krzyżowa odbywa się nocą.
§5
Data, dokładne miejsce startu, godzina wymarszu i szczegółowa trasa drogi krzyżowej zostanie określona przez Organizatora.
§6
Droga krzyżowa jest praktyką religijną, podczas której wymaga się od uczestników zachowania atmosfery kontemplacji i uszanowania pozostałych uczestników w duchowym przeżywaniu tej drogi.
§7
Udział w drodze krzyżowej odbywa się dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Droga krzyżowa dedykowana jest przede wszystkim osobom pełnoletnim. Osoby od 16. roku życia zobowiązane są do udziału w drodze krzyżowej za zgodą prawnego opiekuna i pod opieką osoby dorosłej.
§8
Droga krzyżowa ma wysoki stopień trudności, z uwagi na urozmaiconą rzeźbę terenu oraz przede wszystkim jej długość – 37 kilometrów i czas przemarszu – ponad 11 godzin, w dosyć szybkim tempie. Bardzo mocno zaleca się podjęcie przynajmniej kilkudniowego treningu przed wymarszem. Od uczestników wymaga się dopasowania długości trasy do własnych możliwości kondycyjnych, oraz zapewnienia sobie transportu powrotnego z dowolnego punktu trasy w razie wystąpienia nagłej niedyspozycji, tudzież niemożności dalszego kontynuowania marszu.
§9a
Za bezpieczeństwo podczas drogi krzyżowej bezpośrednią odpowiedzialność ponosi Organizator.
§9b
Podczas drogi krzyżowej bezpieczeństwo i opiekę medyczną zapewni odrębnie wyznaczony przez Organizatora zespół zabezpieczający, a także zespół ratownictwa medycznego z karetką pogotowia.
§10
Powrót ze Świętego Krzyża do Kielc odbywa się specjalnie zarezerwowanym na ten cel autokarem.
§11
Z uwagi na przemarsz przez obszar ochrony przyrody zabrania się używania zestawów nagłaśniających w jego obrębie, a także zachowanie szczególnego porządku i czystości podczas marszu. Po zakończeniu drogi krzyżowej należy posprzątać jej trasę. Za wykonanie tych czynności odpowiada Organizator.
§12
Zakazuje się używania światła o otwartym płomieniu w obrębie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, oraz na terenach zalesionych poza jego obrębem.
§13
Ze względu na zimową porę trasę marszu mogą utrudniać powalone gałęzie i konary drzew, w związku z czym zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.
§14
Uczestnicy drogi krzyżowej powinni być zaopatrzeni w następujący ekwipunek:
– Latarka z zapasowymi bateriami – najlepiej tzw. „czołówka”
– Elementy odblaskowe (np. kamizelka samochodowa (najlepsza), opaski lub światełka przytwierdzone do ubrań)
– Ciepłe napoje w termosie (kawa, herbata) minimum 1 litr na osobę
– Suchy prowiant wg potrzeb na 12 godzin trudnej drogi
– Słodycze dla uzupełnienia węglowodanów (np. czekolada)
– Wygodne buty (z uwagi na błoto można wziąć drugie na zmianę)
– Peleryna lub kurtka przeciwdeszczowa lub parasol.
– Czapka i rękawiczki
– Komplet ubrania do przebrania w razie zamoczenia (zapakowane w nieprzemakalną torbę lub kilka reklamówek)
– Plastry na ewentualne otarcia nóg
– Naładowany telefon komórkowy – do użycia w razie zagubienia się na trasie
– Niepełnoletni uczestnicy: zgoda rodziców i oświadczenie o dobrym stanie zdrowa umożliwiającym przejście trasy
– Można zabrać kije trekkingowe
§15
Od uczestników pobierana jest opłata w wysokości 10 zł przeznaczona na zapewnienie autokaru na drogę powrotną, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie uczestników i pakiet uczestnika, w skład którego wchodzą m.in. mapka trasy i materiały formacyjne. Opłata pobierana będzie w punkcie wymarszu.
§16
Zapisy będą się odbywać do środy, 15 marca 2017 r., tylko poprzez elektroniczny formularz zgłoszeń dostępny na stronie internetowej KSM Diecezji Kieleckiej: http://kielce.ksm.org.pl/. Uczestnik jest zobowiązany do uważnego wpisywania swoich danych.
§17
Szczegółowych informacji udziela Organizator mailowo: biuro@kielce.ksm.org.pl oraz telefonicznie:
+48 530 201 407.