Po raz czwarty Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza na Pielgrzymkę Młodych Diecezji Kieleckiej do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny pod hasłem: „Karolina – ta, która idzie i głosi „. Pielgrzymka odbędzie się w sobotę, 26 sierpnia 2017 r.
Błogosławiona Karolina – patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ruchu Czystych Serc, polskiej młodzieży – jest wzorem do naśladowania dla współczesnego młodego człowieka. Zaangażowana w sprawy parafii, w katechizację, ewangelizację. Bardzo pracowita, sumienna i odpowiedzialna. W swoim środowisku, wśród młodszych i starszych, życiem i słowem ewangelizowała. Uwieńczeniem jej młodego 16-letniego życia była męczeńska śmierć z rąk carskiego żołnierza w obronie czystości. Za życia, wielu ludziom pomogła zbliżyć się do Boga. Tym bardziej teraz będąc błogosławioną może jeszcze bardziej wspierać, zwłaszcza młodego człowieka, w odkryciu wartości życia w przyjaźni z Bogiem i bliźnim.

PROGRAM

Wał-Ruda
10.00 – Przywitanie z bł. Karoliną
10.15 – Katecheza: „Karolina – ta, która idzie i głosi”
– Droga krzyżowa śladami męczeństwa bł. Karoliny

Zabawa
12.00 – Prezentacja kultu bł. Karoliny
12.30 – Eucharystia pod przewodnictwem J.E. ks. biskupa Jana Piotrowskiego
13.30 – Możliwość zakupienia posiłku