uwielbienie

Podczas tego uwielbienia będziesz mógł doświadczyć modlitwy śpiewem, który specjalnie został przygotowany przez Zespół „Bardzo Nam Miłosz” z Jędrzejowa oraz gośćmi z innych wspólnot z naszego miasta.. W odkryciu Bożej obecności w świecie pomogą Ci pantomimy, a przede wszystkim Słowo Boże, którego również nie zabraknie, a na którym budujemy swoje życie duchowe i codzienne. Wreszcie sam Najświętszy Sakrament w którym Chrystus uobecnia siebie. Te wszystkie wymienione elementy spotkania – mają Cię wprowadzić w wyjątkowy klimat modlitwy i wielbienia Boga. Organizatorami tego przedsięwzięcia są wspólnoty z Kielc oraz Miasto Kielce. Patronem honorowym jest Biskup Ordynariusz Kazimierz Ryczan. Jeśli tylko możesz – to nie ma co się zastanawiać. Zapraszamy.

Nazwa
„Jezus robi różnicę” II Uwielbienie na kieleckim Rynku.

Miejsce
Kielecki Rynek

Cele projektu

  • Wywyższenie i uwielbienie Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie
  • Głoszenie kerygmatu, czyli głównych prawd chrześcijańskiej wiary,tak aby każdy uczestnik mógł przeżyć osobiste spotkanie z Jezusem
  • Ukazanie wiary w Boga jako rzeczywistości ciekawej i nowoczesnej
  • Zacieśnianie współpracy między ruchami i wspólnotami działającymi w naszej diecezji

Cele te chcemy realizować zgodnie z wezwaniem Jana Pawła II w duchu Nowej Ewangelizacji, tj. nowej w zapale, metodzie i środkach wyrazu.

Plan uwielbienia

Uwielbienie rozpocznie się na Rynku na dużej scenie. Będziemy modlić się tańcem, grą, śpiewem, świadectwami i pantomimami.
Na telebimie wyświetlimy krótkie filmy w których kieleckie wspólnoty opowiedzą o tym jak działa w nich Jezus.
Na obrzeżach placu ustawione zostaną konfesjonały, gdzie chętni będą mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania z Bogiem.
Centralnym punktem uwielbienia będzie uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu na Rynek. Pragniemy by poprowadził go dźwięk bębnów, teatr ognia i tańce uwielbienia.
Po przeniesieniu na Rynek Najświętszy Sakrament zostanie wywyższony za pomocą specjalnie przygotowanej konstrukcji i uwielbiony modlitwą przy świetle lampionów.

Historia projektu

Pomysłodawcom i organizatorem uwielbienie na kieleckim rynku jest Wspólnota Ewangelizacyjna Zarażę Cię Bogiem. Myśl by nieść Jezusa całemu światu, a nie zamykać go w murach świątyni kiełkowała w nas od kilku lat i znalazła swój najpełniejszy wyraz w I Uwielbieniu na kieleckim Rynku „Do pełna, proszę” zorganizowanym 6 czerwca 2013r. W łączności z  Duszpasterstwem Ogólnym Diecezji Kieleckiej i przy aktywnej współpracy wspólnot kieleckich i nieocenionej pomocy władz Kielc przygotowaliśmy zupełnie niezwykłe wydarzenie –  uwielbienie i wywyższenia Jezusa Chrystusa obecnego w najświętszym sakramencie i zaprosiliśmy wszystkich kielczan by za darmo czerpali ze źródła Bożej miłości, do pełna.

Źródło: Jezus24.pl