Adres: ul. Piekoszowska 203
Kod pocztowy: 25-654 Kielce
Dekanat: Kielce – Zachód
E-mail:
Strona internetowa:
Utworzono:
Członków:
Spotkania formacyjne: