Chcielibyście założyć Koło KSM przy swojej szkole/uczelni? Chcecie aktywnie działać?
Jeśli tak, prosimy o kontakt na adres: biuro@kielce.ksm.org.pl

Koło KSM może działać w gimnazjum, szkole średniej, przy uczelni wyższej. Nosi wtedy nazwę szkolnego koła KSM albo akademickiego koła KSM. Inicjatywę powołania koła KSM może podjąć nauczyciel/wykładowca, katecheta, grupa młodzieży – uczniów/studentów po wcześniejszej konsultacji z proboszczem parafii na terenie, której znajduje się szkoła/uczelnia.

Aby założyć Koło KSM należy zebrać grupę przynajmniej 5 osób. Działalność Koła KSM musi uwzględniać rytm pracy szkoły,/uczelni. Spotkania nie mogą kolidować z zajęciami. Rola opiekuna Koła KSM jest bardzo prosta. Pojawia się on dopiero na szczeblu szklonym/akademickim. Jest nim nauczyciel/wykładowca lub katecheta świecki szkoły/uczelni, w której jest KSM. Opiekun pełni rolę konsultanta, doradcy dla członków koła oraz reprezentuje KSM na radzie pedagogicznej. Pozostałe czynności konstytuujące koło są analogiczne jak przy zakładaniu oddziału KSM.

Aby założyć Koło KSM trzeba spełnić następujące warunki:

 1. Zapoznanie się ze Statutem KSM-u i Regulaminem KSM-u;
 2. Wystąpić pisemnie do dyrektora szkoły z propozycją założenia Koła w szkole;
 3. Wręczyć Statut KSM-u;
 4. Skierować prośbę o zgodę na prowadzenie działalności;
 5. Zaproponować opiekuna koła lub poprosić o jego wyznaczenie, którym może być nauczyciel lub katecheta świecki. Kapłan może być tylko asystentem;
 6. Poprosić o przydzielenie stałego miejsca spotkań;
 7. Zebranie grupy, będącej założycielami Koła KSM;
 8. Ustalenie stałego terminu spotkań;
 9. Kontakt z Zarządem Diecezjalnym;
 10. Wybranie kierownictwa Koła KSM (prezes, zastępca prezesa, sekretarz, skarbnik);
 11. Ułożenie programu: działania i spotkań formacyjnych (biorąc pod uwagę propozycje Zarządu);