zarzad_diecezjalny
Zarząd diecezjalny wypełnia następujące zadania statutowe:
 1. kieruje Stowarzyszeniem w diecezji;
 2. opracowuje własne roczne programy formacyjne i działania w oparciu o wskazania Krajowej Rady, uwzględniające potrzeby miejscowe, a dla oddziałów (kół) propozycje rocznych programów, wymienione programy przedstawia biskupowi i z ich realizacji przedkłada roczne sprawozdania;
 3. organizuje działania Stowarzyszenia o charakterze diecezjalnym oraz inspiruje i koordynuje działania oddziałów (kół);
 4. reprezentuje Stowarzyszenie wobec innych osób fizycznych i prawnych;
 5. rozstrzyga spory wynikłe w oddziałach parafialnych (kołach).

Statut KSM, Rozdział 4, §36

Tomasz Gębski

Prezes Zarządu Diecezjalnego


o. KSM przy parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach

  Opiekun oddziałów:
 • przy parafii pw. Św. Mikołaja w Skale

Wioletta Miernik

Zastępca Prezesa Zarządu Diecezjalnego


o. KSM przy parafii pw. Św. Stanisława B.M. w Bodzentynie

  Opiekun oddziałów:
 • przy parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach

Zuzanna Malec

Skarbnik


o. KSM przy parafii pw. Ducha Świętego w Kielcach

  Opiekun oddziałów:
 • przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie

Kinga Bień

Sekretarz


o. KSM Niepokonani w Bogu przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Małogoszczu

  Opiekun oddziałów:
 • przy par. pw. Ducha Świętego w Kielcach

Michał Mucha

Zastępca Sekretarza


o. KSM przy parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach

  Opiekun oddziałów:
 • przy par. pw. Św. Stanisława B.M. w Bodzentynie

Mateusz Smolarczyk

Członek Delegat do Krajowej Rady


o. KSM przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie

  Opiekun oddziałów:
 • przy parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Stojewsku

Mikołaj Nawrocki

Członek Zwyczajny Zarządu Diecezjalnego


o. KSM przy parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach

  Opiekun oddziałów:
 • przy parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach

ks. Marek Blady

Asystent Diecezjalny


„Rozraduj życie swego sługi, bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę” (Ps 86,4) – te słowa towarzyszą mi od 1999 roku, gdy dzięki Bożej łaskawości stałem się księdzem diecezji kieleckiej. Lubię spotykać się z ludźmi i staram się dawać im radość, bo wierzę, że z uśmiechem łatwiej dotrzeć do nieba. Wędrówki górskie i podróże po pięknej naszej ojczyźnie to jest to, co bardzo lubię 😉 Wiem, że nic nie dzieje się przez przypadek, że wszystko co nas w życiu spotyka ma swój sens. Jestem wdzięczny Panu Bogu, że ma do mnie tak wiele cierpliwości. Jestem słaby (blady), ale On mi daje moc i z Nim mogę wszystko!

  Opiekun oddziałów:
 • przy parafii pw. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju
 • przy parafii pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach
Opiekun szkolnych kół:
 • przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach

Poprzednie lata

Zarząd Diecezjalny 2016 - 2018
Prezes: Kamila Domagała (o. KSM Chęciny)
Zastępca Prezesa: Dawid Jędrzejczyk (o. KSM Kielce - Jadwiga)
Skarbnik: Piotr Ziętal (o. KSM Chęciny)
Sekretarz: Wiktoria Natkaniec (o. KSM Skała)
Zastępca Sekretarza: Julia Srebnicka (o. KSM Skała)
Członek delegat do Krajowej Rady: Klaudia Browarnik (o. KSM Skała)
Członek zwyczajny: Weronika Nykyforuk (o. KSM Bodzentyn), pop. Wiktoria Świderska (o. KSM Bodzentyn)
Asystent Diecezjalny: ks. Marek Blady
Zarząd Diecezjalny 2014 - 2016
Prezes: Kamila Domagała (o. KSM Chęciny)
Zastępca Prezesa/Rzecznik prasowy: Aleksandra Mikuła (o. KSM Skała)
Skarbnik: Karol Nowacki (o. KSM Łopuszno)
Sekretarz: Sylwia Rogula (o. KSM Strawczyn)
Zastępca Sekretarza: Klaudia Browarnik (o. KSM Skała)
Członek delegat do Krajowej Rady: Paweł Paryż (o. KSM Klimontów)
Członek zwyczajny/Administrator: Dawid Jędrzejczyk (o. KSM Kielce – Jadwiga)
Asystent Diecezjalny: ks. Marek Blady
Zarząd Diecezjalny 2012 - 2014
Prezes: Mikołaj Łapka (o. KSM Bodzentyn)
Zastępca Prezesa: Małgorzata Świetlik (o. KSM Bodzentyn)
Rzecznik prasowy, sekretarz: Aleksandra Mikuła (o. KSM Skała)
Zastępca sekretarza: Krystian Bugno (o. KSM Łopuszno), pop. Patrycja Iwan (o. KSM Bieliny)
Skarbnik: Sebastian Ziółek (o. KSM Skała), pop. Patryk Nowacki (o. KSM Łopuszno)
Członek delegat do Krajowej Rady: Kamil Trębacz (o. KSM Skała)
Członek Zarządu, administrator www: Dawid Jędrzejczyk (o. KSM Kielce – Jadwiga)
Asystent Diecezjalny: ks. Marek Blady