Adres: Leszczyny 80
Kod pocztowy: 26-008 Górno
Dekanat: Masłowski
E-mail: leszczyny@kielce.ksm.org.pl
Utworzono: 19 listopada 2013 r.
Członków: 15
Spotkania formacyjne: piątki, godz. 18:30

    Kierownictwo:

  • Prezes: Maria Kuzka
  • Zastępca prezesa: Milena Bugajska
  • Sekretarz: Patrycja Kołtun
  • Zastępca sekretarza: Natalia Kropisz
  • Skarbnik: Paweł Michta
  • Ksiądz asystent: ks. Tomasz Kubicki