Adres: ul. Żeromskiego 12
Kod pocztowy: 26-004 Bieliny
Dekanat: Daleszycki
E-mail: bieliny@kielce.ksm.org.pl
Strona internetowa: bieliny.kielce.opoka.org.pl
Utworzono: 14 lutego 2010 r.
Członków: 20
Spotkania formacyjne:
soboty, godz. 18:30

  Kierownictwo:

 • Prezes: Katarzyna Rzepka
 • Zastępca prezesa: Aleksandra Skrzyniarz
 • Sekretarz: Wiktoria Wójcik
 • Zastępca sekretarza: –
 • Skarbnik: Wiktoria Kopacz
 • Ksiądz asystent: ks. Piotr Białek
  Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Edyta Kałuża
 • Zastępca przewodniczącego: Klaudia Stępniak
 • Członek: Karolina Serek
  Sąd Koleżeński:

 • Przewodniczący: Agata Maruszak
 • Zastępca przewodniczącego: Natalia Papis
 • Członek: Kamila Serek
  Sekcje i ich kierownicy:

 • Gastronomiczna: Edyta Kałuża
 • Rekreacyjna: Aleksandra Skrzyniarz
 • Sportowa: Wiktoria Wójcik
 • Liturgiczna: Katarzyna Rzepka

O nas:

Na spotkaniach formacyjnych staramy się poruszać sprawy wiary i tematy, które interesują młodych ludzi. Bierzemy czynny udział w życiu naszej parafii . Ważniejszymi zadaniami, które do tej pory udało nam się zrealizować była pomoc w organizacji Szlachetnej Paczki, Parafiady, zbiórki pieniężne do puszek. Udało nam się także wspomóc misję dzięki pieniądzom uzyskanym ze stroików Wielkanocnych, które robiła młodzież. Każdego roku angażujemy się w pomoc przy uporządkowywaniu cmentarza, ponadto organizujemy wyjazdy na spotkaniach młodzieży w Lednicy i Wiślicy. Naszą wiedzę religijną pogłębiamy poprzez wycieczki w różne miejsca: odwiedziliśmy kilka zakonów i wspólnot modlitewnych, uczestniczyliśmy w rekolekcjach. Perełką w naszej działalności są coczwartkowe adoracje, podczas których rozważane są życiorysy świętych.