Oddział KSM nr 1 przy parafii pw. Św. Stanisława B.M. w Bodzentynie

Adres: ul. Kościelna 3
Kod pocztowy: 26-010 Bodzentyn
Dekanat: Bodzentyński
E-mail: bodzentyn@kielce.ksm.org.pl
Strona internetowa: bodzentyn.kielce.ksm.org.pl
Utworzono: 19 listopada 1994 r.
Członków: 6
Spotkania formacyjne: piątki, 18:00
Kierownictwo:

 • Prezes: Wioletta Miernik
 • Zastępca prezesa:
 • Sekretarz: Iza Szafraniec
 • Zastępca sekretarza:
 • Skarbnik: Daniel Łakomiec
 • Ksiądz asystent: ks. Mariusz Książek

O nas:

Celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest zaspokojenie potrzeb młodego pokolenia katolików, tzn. kształtowanie dojrzałych chrześcijan przez aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła, dzięki katolickim wartościom i zasadom w życiu społecznym i kulturalnym.

 • Szlachetna Paczka – to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania mądrej i bezpośredniej pomocy, by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. Inicjatywa ta polega na organizowaniu pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji. Miłosierdzie właśnie polega na wprowadzaniu miłości w czyn. Polega na okazaniu współczucia i podjęciu konkretnej pomocy w trudnościach. Katolickie Stowarzyszenie nie boi się wyzwań, oni zamieniają ideały w czyń, czego namacalnym dowodem na to jest ile potrzebujących rodzin dzięki ich zaangażowaniu otrzymuje już od 5 lat tę konkretną pomoc.
 • Akcja pocztówka – to kolejne działanie młodzieży, które ma na celu dzięki sprzedaży pocztówek o tematyce świątecznej. Dochód przeznaczony zastanie na zrobienie paczki dla jednej z potrzebujących rodzin, biorących udział w Szlachetnej Paczce. Kartki świąteczne robią uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej, w ramach zajęć plastycznych.
 • Pola nadziei – żonkil – „Tym, którzy idą przed nami…” Celem prowadzonej akcji jest nie tylko pozyskanie środków finansowych na opiekę dla nad chorymi w ostatnim okresie ich życia, ale również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych. Przy tej akcji członkowie KSM z puszkami stali po Mszach św. oraz po Misterium Papieskim, które miało miejsce w maju tego roku. Przy okazji Misterium wspieraliśmy hospicjum w kieleckie, reszta natomiast została przeznaczona hospicjum w Skarżysku.
 • Dzieło Nowego Tysiąclecia – zbiórka do puszek z racji Dnia Papieskiego, która ma na celu pomoc młodym ludziom z obszarów wiejskich na zdobycie wykształcenia na lepszych, polskich uczelniach oraz wzrastać w nauczaniu Jana Pawła II. Do tej akcji również włączyło się Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, stojąc z puszkami po Mszach św. w miejscowym kościele.
 • Teatr – Młodzież pod kierownictwem Księdza asystenta w tym roku przygotowała już piątą sztukę, pt. „Rozbity Dzban” Heinricha von Kleista. Spektakl ten opowiada o ludzkich problemach, którzy przyrośli do urzędów i popadli w rutynę, zapominając, że mają służyć ludziom, tak jak sędzia, bohater „Rozbitego Dzbana”. Te wszystkie sztuki, przygotowywane przez młodzież KSM niosą ze sobą za każdym razem jakieś życiowe przesłanie. Każdy, kto przyjdzie, może wyciągnąć wnioski, które będzie mógł stosować w swoim życiu. Kultura to bardzo ważny element w życiu społecznym. Dzięki przedstawieniom przygotowanym przez KSM wielu ludzi ma okazję zatrzymać się w pędzie dzisiejszego świata, przyjść i pośmiać się, docenić prace innych i być może często też czegoś się nauczyć. Oni robią to z pasji i z pasją. Angażują się całym sobą.
 • Mikołajki w przedszkolu – akcja ta miała na celu przedstawienie najmłodszym prawdziwej historii św. Mikołaja. Członkowie KSM udali się do miejscowego przedszkola, gdzie w sposób humorystyczny zobrazowali życie św. Mikołaja – Biskupa. Wystąpienie było poprzedzone rozmową z maluchami na temat tego, co w życiu jest dobre, a co złe. Na zakończenie każde dziecko otrzymało drobny upominek.
 • Dzień radości – kolejna akcja przeprowadzona przez członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Już w jedenastu edycjach wzięli udział przygotowując program rozrywkowo-zabawowy dla tych małych i tych troszkę starszych dzieciaków z okolic Bodzentyna. Każdego roku młodzież ma inną, nową wizję przeprowadzenia tegoż festynu w sposób śmieszny, bajkowy. Tegoroczna edycja zachwyciła wszystkich wystąpieniem GUMISIÓW. Z tymi to bajkowymi stworkami młodzież zabawiała dzieci przez całą niedzielę. Program zawierał: gry, zabawy, konkursy, teleturnieje, zagadki. Konkurencji było nie mało. Najważniejsze w tym jest to, że dzieci się cudownie bawiły, były zainteresowane programem i przede wszystkim wszyscy byli uśmiechnięci.
 • Dni Bodzentyna – to święto naszego miasteczka, w którym nie mogłoby zabraknąć aktywnego działania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Ta sama młodzież podczas trwania XXVIII Dni Bodzentyna zabawiała dzieci i młodzież, która w ty, czasie się tam zgromadziła. Śpiewali wspólnie piosenki, przeprowadzali konkursy, gry i zabawy. A na koniec uczestnikom wręczali nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn.
 • Wakacyjne spotkania z dziećmi – Ponieważ w wakacje a nasza młodzież również prężnie działa i w związku z tym KSM przygotowywał różne zabawy, bajkowe przedstawienie dla dzieci, które w tym czasie nigdzie nie wyjechały. Mogły one przychodzić w określone miejsca i tam były dla nich zorganizowane ciekawe zajęcia. Dzięki temu dzieci i młodzież nie musiała się gdzieś tam, nie wiadomo gdzie szwendać samotnie. Wystarczyło tylko przyjść, i bawić się wesoło z tymi, którzy tak chętnie działają na rzecz całej bliższej i dalszej społeczności.
 • Kolonie Caritas – w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży są również studenci i to właśnie oni mając uprawnienia do prowadzenia grup wyjeżdżali na kolonie jako wychowawcy. Starali się tam o to, by dzieci, które znalazły się pod ich opieką mogły mile, radośnie, sportowo spędzić czas wakacji. Dawali oni przykład wiary, poprzez codzienne Msze św. czy nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w czasie spotkań w grupach poruszali tematu nurtujące życie młodego człowieka. Zaciekawiali młodzież poprzez zagadki, gry i rozmowy kierowane. Mogli tam dać wiele ciepła tym, którym go często brakuje. Oni byli tam nie po to, żeby wypocząć, lecz po to, by być dla drugiego człowieka. Będąc pokazać młodym, często zagubionym sens życia. Radość która płynie z miłości do drugiego człowieka.
 • Piekoszów – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wyjeżdża również raz do roku na turnusy do domu niepełnosprawnych w Piekoszowie. Jadą tam, by również nieść dobro tym, którzy bardzo go potrzebują. Jadą, by pomagać bezinteresownie tym, którzy z braku fizycznych sił nie mogą wiele sami zrobić. Jadą tam by, być tylko dla nich. Będąc w Piekoszowie zajmują się osobami chorymi, przykutymi do wózków inwalidzkich… pomagają tym osobom w czynnościach dnia codziennego, tzn. myciu, ubieraniu, jedzeniu, zabierają ich na spacer, rozmawiają z nimi, chodzą razem na Msze św. i modlitwy tj. różaniec, czy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Kiedy trzeba to się cieszą razem z nimi, czasem bywa i tak, że razem z nimi płaczą. Ważne i cenne jest to, że umieją słuchać, słuchać problemów innych. Są otwarci i dzielą się sobą w każdym czasie. Często przyświecają im te słowa: Trzeba dbać, by w człowieku wszystko pulsowało radością, by całe jego życie było jedną pieśnią radości, zaczerpniętą z Boga – źródła prawdziwej radości.