Oddział KSM nr 6 przy parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Chęcinach

Adres: ul. Radkowska 4
Kod pocztowy: 26-060 Chęciny
Dekanat: Chęciński
E-mail: checiny@kielce.ksm.org.pl
Utworzono: 1 września 2012 r.
Członków:
Spotkania formacyjne: piątki, godz. 18:30