komunikat

W sobotę, 30 sierpnia 2014 r., z inicjatywy Duszpasterstwa Młodzieży i grup apostolskich zrzeszających młodych, organizowana jest Pielgrzymka Młodych Diecezji Kieleckiej do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny – „Zakochani w Emmanuelu”.
Chcemy w ten sposób oddać dzieło przygotowań do Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 pod opiekę bł. Karoliny, która jest jedną z patronów tego wydarzenia.

Po relikwie bł. Karoliny Kózkówny i aby zawierzyć przez jej wstawiennictwo Światowe Dni Młodzieży, pojedzie do sanktuarium w Zabawie młodzież z diecezji kieleckiej. Pielgrzymka młodych jest zaplanowana na najbliższą sobotę, 30 sierpnia 2014 r.
W pielgrzymce będzie uczestniczyła młodzież ze wspólnot diecezji kieleckiej, m.in. z duszpasterstwa młodzieży i grup apostolskich „Zakochani w Emmanuelu”.
– Chcemy w ten sposób oddać dzieło przygotowań do Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 pod opiekę bł. Karoliny, która jest jedną z patronek tego wydarzenia – mówi ks. kan. Sławomir Sarek, duszpasterz młodzieży.
W programie pielgrzymki znajdą się m.in. wizyta w rodzinnej wsi bł. Karoliny – Wał-Rudzie, katecheza „Karolina pod Gruszą”, Droga krzyżowa śladami męczeństwa bł. Karoliny, prezentacja sanktuarium w Zabawie i kultu bł. Karoliny. Podczas Mszy św. nastąpi przekazanie relikwii bł. Karoliny młodym z diecezji kieleckiej oraz zawierzenie jej spraw młodych ludzi, a także ŚDM w 2016 r.
W kościele w Zabawie na terenie diecezji tarnowskiej czczone są relikwie bł. Karoliny Kózkówny – pierwszej rodzimej męczennicy rodem z polskiej wsi. Przechowywane są w sarkofagu umieszczonym w głównym ołtarzu zabawskiej świątyni. Jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie parafianka kościoła pochowana jest pod mensą głównego ołtarza swojego parafialnego kościoła. Początkowo jej ciało spoczywało w grobie na cmentarzu, po trzech latach przeniesiono je na plac przykościelny, potem do kruchty kościoła.
W sanktuarium bł. Karoliny prowadzona jest księga cudów, w której wierni wpisują swoje historie i otrzymane za jej wstawiennictwem łaski.
Karolina Kózkówna, ur. 2 sierpnia 1898 r., pochodziła z ubogiej, chłopskiej rodziny mieszkającej w miejscowości Wał–Ruda. Była czwartym z jedenaściorga dzieci Jana i Marii z domu Borzęckiej. 7 sierpnia 1898 r. przyjęła w pobliskim Radłowie sakrament chrztu. Angażowała się w życie parafialne, była m.in. zelatorką różańca, apostołką kultu Najświętszego Sakramentu i Serca Pana Jezusa. Pomagała także w prowadzeniu wiejskiej świetlicy i biblioteki.
Została zamordowana jako 16-latka 18 listopada 1914 r., broniąc się przed zgwałceniem przez rosyjskiego żołnierza. Zmarła na skutek wykrwawienia, spowodowanego przecięciem szablą arterii szyjnej. Ciało Karoliny odnaleziono dopiero 4 grudnia. W pogrzebie, który odbył się 6 grudnia wzięło udział około 3 tysięcy osób. Zmarłą otoczył kult świętości i męczeństwa.
Do grobu błogosławionej przybywają tłumy pielgrzymów. Sanktuarium jest najczęściej odwiedzane 10. i 18. dnia każdego miesiąca. Pierwszy z tych dni to pamiątka beatyfikacji – 10 czerwca 1987 r., kiedy to papież Jan Paweł II odprawił w Tarnowie Mszę św., podczas której ogłosił Karolinę błogosławioną. 18 dzień każdego miesiąca to pamiątka męczeństwa – dzień, w którym Karolina została uprowadzona do pobliskiego lasu i tam w obronie swojej godności poniosła śmierć z rąk rosyjskiego żołnierza. Zawsze w ten dzień wierni uczestniczą w Drodze Krzyżowej szlakiem jej męczeństwa, który wyznaczyła uciekając przed rosyjskim żołnierzem.

dziar
tekst za: www.ekai.pl

PROGRAM PIELGRZYMKI
Wał-Ruda
10.00 – Przywitanie z bł. Karoliną
10.15 – Katecheza „Karolina pod Gruszą”
– Droga krzyżowa śladami męczeństwa bł. Karoliny

Zabawa
12.00 – Prezentacja Sanktuarium i kultu bł. Karoliny
12.30 – Eucharystia
– Przekazanie relikwii młodym z Diecezji Kieleckiej
– Zawierzenie bł. Karolinie Młodzieży Diecezji Kieleckiej
13.30 – Poczęstunek