komunikatJuż w sobotę, 22 listopada o godz. 14:30 w kościele pw. św. Mikołaja w Skale dwunastu druhów za pośrednictwem ks. bpa Mariana Florczyka złoży przyrzeczenia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Jak mówi podręcznik KSM: „Przyrzeczenie jest przysięgą, mimo to jednak jego złożenie zobowiązuje na całą młodość, nawet na całe życie. Należy je traktować poważnie, jako ważny moment życia. (…) W przyrzeczeniu zawarta jest obietnica składana Bogu, Polsce i organizacji.” Po złożeniu przyrzeczeń druh staje się pełnoprawnym członkiem KSM.

Módlmy się za osoby, które w sobotę staną przed ołtarzem Pana i uroczyście powiedzą „Gotów!”

Ojcze wszechmogący i miłosierny Boże,
Przez Twego Syna Jezusa Chrystusa prosimy Cię,
obdarz nas Duchem Prawdy, Miłości i Mocy.
Spraw, abyśmy byli wierni Ewangelii, Krzyżowi,
wierze naszych ojców i ideałom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Niech Duch Święty Pocieszyciel wzbudza w nas gorliwość apostolską,
abyśmy z pokorą i odwagą budowali Królestwo Chrystusowe w sobie,
w rodzinach i otoczeniu oraz byśmy w życiu społecznym szerzyli cywilizacją miłości.
Niech nas wspomaga orędownictwo i przykład Matki Najświętszej Królowej Polski,
św. Stanisława Kostki i Błogosławionej Karoliny Kózkówny.
Na Twoją miłość, wezwanie i Twoje posłanie odpowiadamy: GOTÓW!

Piszą o nas:
Przyrzeczenia członków KSM-u – portal Diecezji Kieleckiej
Przyrzeczenia w KSM – Radio eM Kielce