Ważnym wydarzeniem w działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest to, że przyjmuje do swoich kręgów nowych członków. W tym roku, trzeciego stycznia, do tego grona dołączyły dwie kandydatki z oddziału w Skale. Przyrzeczenia zostały złożone podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem księdza biskupa Mariana Florczyka w kościele św. Mikołaja w Skale. Kolejnym punktem programu było spotkanie przy herbacie księdza biskupa wraz z młodzieżą zaangażowaną w działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Tekst: Klaudia Browarnik, Dorota Agata Rogula

[Not a valid template]