18 listopada wspominamy w Kościele bł. Karolinę Kózkównę, dziewicę i męczennicę, która przez całe życie, aż do męczeńskiej śmierci świadczyła o miłości do Jezusa. W obliczu zagrożenia życia z rąk carskiego żołnierza z odwagą broniła swej godności, niewinności i cnoty. Z okazji tego wspomnienia młodzież z naszej diecezji, zwłaszcza związana z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży i Ruchem Czystych Serc, którym patronuje bł. Karolina, zebrała się w Kościele Akademickim pw. św. Jan Pawła II w Kielcach na „Wieczorze z bł. Karoliną Kózkówną”.

W czasie Mszy św. celebrowanej pod przewodnictwem ks. Marka Dumina, moderatora diecezjalnego RCS, dziękowano za dar Karoliny i modlono się w intencji młodzieży. W homilii, ks. Marek Blady, asystent diecezjalny KSM, wzywał do odwagi bycia chrześcijaninem w codziennym życiu. Warto każdego dnia, na wzór bł. Karoliny, budować właściwe relacje z bliźnimi, bo wtedy łatwiej w krytycznej sytuacji wybrać to co dobre. Odwagi wymaga odłożenie swoich spraw i zauważenie potrzebującego.

Po Mszy św. wszyscy zebrani udali się do kina „Moskwa”, by uczestniczyć w projekcji filmu w reżyserii Dariusza Reguckiego pt.: „Karolina”. Film przekonywał widza o słuszności wyboru jakiego dokonała bł. Karolina. Swoim życiem udowodniła to, że świętość nie jest czymś nieosiągalnym, a wręcz przeciwnie, każdy z nas ma świętość na wyciągnięcie ręki. Św. Jan Paweł II, podczas Mszy św. beatyfikacyjnej Karoliny, 10 czerwca 1987 roku, mówił: „Święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla nas i dla naszego zbawienia – to znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie”.

Marta Cader

[Not a valid template]