komunikat

Zjazd Diecezjalny KSM Diecezji Kieleckiej
Skorzeszyce, 27-28.VI 2014

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kieleckiej zaprasza do uczestnictwa w trzecim już Zjeździe Diecezjalnym, który odbędzie się w dniach 27 – 28 czerwca br. w Centrum Spotkań i Dialogu w Skorzeszycach.
Rozpoczęcie przewidziane jest na godzinę 16:30, celem zakwaterowania w pokojach. Całość planu przedstawiamy w dalszej części komunikatu.
W tym spotkaniu obowiązani są uczestniczyć przedstawiciele z każdego oddziału w liczbie do 3 KSMowiczów, wraz z księdzem Asystentem. Zalecanym jest, aby byli to członkowie kierownictwa oddziału, w szczególności Prezesi, oraz osoby zaznajomione z funkcjonowaniem Stowarzyszenia.

Na spotkanie należy przygotować, wzorem lat ubiegłych, sprawozdanie z rocznej działalności oddziału, które będzie przedstawiane podczas Zjazdu. Prosimy także o uregulowanie zobowiązań finansowych wobec Zarządu.

Koszt uczestnictwa: 60 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 czerwca wyłącznie na adres mailowy biura KSM DK: biuro@kielce.ksm.org.pl.

Poniżej dokładny adres domu rekolekcyjnego:

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej
Skorzeszyce nr 167, 26-008 Górno

PLAN ZJAZDU:

Piątek, 27 czerwca:
16:00 Rejestracja i zakwaterowanie przybyłych uczestników
18:00 Kolacja
18:45 Część integracyjna
20:00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
Adoracja osobista w ciszy (możliwość skorzystania z sakramentu pokuty)
21:00 Apel Jasnogórski

Sobota, 28 czerwca:
7:15 Jutrznia
7:45 Śniadanie
8:30 Sprawy bieżące – sprawozdania z oddziałów
10:00 Podsumowanie Zarządu na koniec kadencji 2012-2014
Propozycje kandydatur do Zarządu Diecezjalnego kadencji 2014-2016
11:00 Przygotowanie do Mszy Świętej
11:30 Msza Święta
12:30 Obiad
13:30 Wybory do Zarządu Diecezjalnego
14:30 Chwila wytchnienia na zewnątrz / Koronka do MB
16:00 Plan roczny na okres VI 2014 – VI 2015
18:00 Ognisko/Grill

Mapa dojazdu: