Dokładnie 23 lutego 1994 roku, czyli 27 lat temu zostało powołane przez śp. Ks. Biskupa Kazimierza Ryczana do istnienia Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kieleckiej. Na chwilę obecną w naszej diecezji działa 13 oddziałów. Dziękujemy księżom asystentom parafialnym oraz diecezjalnym, a przede wszystkim zaangażowanej młodzieży, bo bez nich nie istniałoby Stowarzyszenie. Dziękujemy za wsparcie i możliwość rozwoju. Cieszymy się, że z roku na rok jest nas coraz więcej.

Przez cnotę, naukę i prace służyć Bogu i Ojczyźnie. Gotów?! GOTÓW!

Dla przypomnienia dawnych lat, kilka pamiątkowych zdjęć…