W dniach 10-12 grudnia odbył się kolejny turnus Rekolekcji dla Bierzmowanych, organizowanych przez Zarząd KSM naszej diecezji. Rekolekcje rozpoczęliśmy krótkim poznaniem się z uczestnikami oraz konferencją, którą prowadził ks. Marek Blady. Następnie uczestnicy udali się na konferencję w terenie. Zadaniem Młodzieży podczas tego punktu było wrzucenie papierowego serca do ognia, co symbolizowało poświęcenie wszystkiego, co ziemskie i oddanie się Bogu. Dzień pierwszy zakończony został Adoracją w ciszy, przy okazji której można było skorzystać również z sakramentu Pokuty i Pojednania, aby owocnie przeżyć te rekolekcje. Drugi dzień rozpoczęliśmy rozbudzającą rozgrzewką – tańcem. Następnie ks. Stanisław Lodziński – Asystent Diecezjalny KSM naszej diecezji poprowadził dla kandydatów kolejną konferencję. Zostali oni wówczas zabrani do namiotu, gdzie przeżywali burzę, z której wybawił ich Mojżesz. Po owocnym spotkaniu bierzmowani uczestniczyli w wielu grach integracyjnych zorganizowanych przez Zarząd KSM. Tematem kolejnej konferencji było zaufanie Bogu i Jego woli oraz strach przed głoszeniem i mówieniem o Bogu. Podczas tej konferencji uczestnicy wysłuchali kilku świadectw wiary, z których popłynęły ważne nauki dla nich. Można było z nich wywnioskować, że aby nawiązać relację z Bogiem, potrzebna jest ogromna odwaga ale i determinacja. Następnie odprawiona została Msza Święta. W celach integracji po Mszy uczestnicy wzięli udział w grze na zasadzie podchodów, w której pytani byli z wiedzy potrzebnej im do przyjęcia sakramentu. Dzień zakończony został Adoracją, na której gościliśmy zespół Umiłowani, któremu serdecznie dziękujemy za upiększenie modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Ostatni dzień naszych Rekolekcji rozpoczęliśmy poranną modlitwą oraz konferencją Księdza Stanisława, który wytłumaczył czym jest nadzieja chrześcijańska i uświadomił nam czy warto wyznaczać sobie nowe cele i przełamywać swoje ograniczenia. W kolejnej konferencji Ksiądz Stanisław mówił również o zbawieniu – czym ono jest i czy jest nam potrzebne. Następnie wzięliśmy udział we Mszy Świętej w intencji wszystkich kandydatów przygotowujących się do bierzmowania. Rekolekcje zakończyliśmy uroczystym Błogosławieństwem i pożegnaniem uczestników. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w rekolekcjach, zarówno uczestnikom jak i organizatorom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego wydarzenia.