W dniach 15-17 października KSM naszej diecezji zorganizował coroczne Rekolekcje dla Bierzmowanych (BierzmoREKO). Rekolekcje rozpoczęliśmy dwiema konferencjami Księdza Dariusza Węgrzyna. Mówił on o tym, jak bardzo Bóg kocha człowieka i jak bardzo grzech wyniszcza ludzką duszę. Uczestnicy Rekolekcji mieli za zadanie m.in. wrzucić papierowe serce do ognia, co symbolizowało poświęcenie wszystkiego i oddanie się Bogu. Drugi dzień rozpoczęliśmy rozbudzającą rozgrzewką – tańcem. Następnie Ksiądz Marek Blady poprowadził konferencję na temat przykazań. Można było z niej wywnioskować, że przykazania nie prowadzą nas do zguby, lecz do zbawienia, gdyż Bóg ustanowił je dla naszego dobra, nie żeby nam zaszkodzić. Bierzmowani podczas konferencji zostali wzięci do namiotu, gdzie przeżywali burzę, z której wybawił ich Mojżesz. Po owocnym spotkaniu bierzmowani uczestniczyli w wielu grach integracyjnych zorganizowanych przez Zarząd KSM. Tematem kolejnej konferencji Księdza Marka było zaufanie Bogu i Jego woli oraz strach przed głosić i mówieniem o Bogu. Dowiedzieliśmy się wtedy jak ważna jest odwaga w relacji z Bogiem. Następnie udaliśmy się wszyscy na Mszę Świętą podczas której modliliśmy się za wstawiennictwem Św. Jadwigi Śląskiej. O godzinie 15:00 zmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W celach integracji po odmówieniu Koronki uczestnicy zagrali w grę, w której pytani byli z wiedzy potrzebnej im do przyjęcia sakramentu poprzez grę na zasadzie podchodów. Dzień zakończyliśmy Adoracją, na której gościliśmy zespół Umiłowani, któremu serdecznie dziękujemy za upiększenie modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Na Adoracji gościliśmy również Księdza Tomasza Szczepanika – Dyrektora Administracji WSD Kielce. Ostatni dzień naszych Rekolekcji rozpoczęliśmy poranną modlitwą oraz konferencją Księdza Stanisława Lodzińskiego – Asystenta Diecezjalnego KSM naszej diecezji, który wytłumaczył czym jest nadzieja chrześcijańska i uświadomił nam czy warto wyznaczać sobie nowe cele i przełamywać swoje ograniczenia. W kolejnej konferencji Ksiądz Stanisław mówił również o zbawieniu – czym ono jest i czy jest nam potrzebne. Następnie wzięliśmy udział w Mszy Świętej w intencji kandydatów przygotowujących się do bierzmowania. Rekolekcje zakończyliśmy uroczystym Błogosławieństwem i pożegnaniem uczestników. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w rekolekcjach, zarówno uczestnikom jak i organizatorom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do utworzenia tego wydarzenia.