23 października br. oddział działający przy par. Ducha Świętego w Kielcach zorganizował Dzień Skupienia z bł. Karoliną. Wydarzenie zaczęliśmy od pamiątkowych zdjęć pod gruszą, która rośnie obok kieleckiego kościoła. Sadzonka tejże gruszy ma swoją historię, gdyż została przywieziona wprost z Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie. Następnie udaliśmy się wszyscy na Mszę Świętą, której przewodniczył ks. Stanisław Lodziński – Asystent Diecezjalny KSM naszej diecezji. Dziękujemy Księdzu Adamowi Kaczmarczykowi za wygłoszoną homilię oraz Księdzu Tomaszowi Chowańcowi – Księdzu Asystentowi oddziału Małogoszcz za swoją obecność. Po Mszy Świętej wzięliśmy udział w modlitwie różańcowej, którą poprowadził dla nas ks. Michał Żak – Ksiądz Asystent oddziału Kielce – Duch Święty. Dziękujemy oddziałowi Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży par. Ducha Świętego w Kielcach za zorganizowanie tego wydarzenia! 💛🤍