Formacja Diecezjalna – „widzialne znaki niewidzialnej łaski”

Dzisiejszego dnia odbyła się pierwsza Formacja Diecezjalna w 2021 roku, która była wstępem do całego roku formacji na temat sakramentów. Na spotkaniu omówiliśmy ,,Definicje i źródło sakramentów”. Choć byliśmy daleko od siebie i łączył nas Discord, to zdołaliśmy połączyć się we wspólnej modlitwie i formować duchowo.