Dokumenty dotyczące członków i kierownictwa:

SPRAWOZDANIE ROCZNE ODDZIAŁU
Wniosek o przyjęcie do KSM
Oświadczenie do wniosku o przyjęcie do KSM (os. pełnoletnia)
Oświadczenie do wniosku o przyjęcie do KSM (os. niepełnoletnia)
Protokół z zebrania założycielskiego
Protokół z wyborów nowego Kierownictwa
Protokół z wyborów uzupełniających
Zmiana księdza Asystenta
Karta ewidencyjna członka
Deklaracja członkowska
Zaświadczenie dot. kandydatów do złożenia przyrzeczenia
Zgoda rodziców/opiekuna prawnego dot. złożenia przyrzeczenia

Podręczniki i regulaminy:

Statut KSM
Podręcznik KSM
Program formacyjny