W dniach 17-19 maja 2019r.  w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach, w ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania, odbyły się rekolekcje, tzw. Bierzmoreko. Uczestniczyło w nich 56 młodych ludzi z Chęcin, Stojewska, Skały oraz Buska-Zdroju.

Rekolekcje zostały przygotowane i poprowadzone przez ks. Marka Bladego, ks. Tomasza Szczepanika, ks. Dariusza Węgrzyna  przy współpracy z członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kieleckiej. Temat rekolekcji „Święte góry Pana” nawiązywał do omawianych treści, mianowicie biblijnych wydarzeń związanych z górskimi szczytami. Uczestnicy poznali następujące góry: górę pokoju, wiary, lidera, przyjaźni, proroka, świętości, miłosierdzia, szczęścia, źródła, nadziei, życia i przyszłości. W programie nie zapomniano o wspólnej integracji, zabawie, śpiewie czy wyjściu w Góry Świętokrzyskie.

Kulminacyjnym punktem całych rekolekcji był sobotni wieczór. To właśnie wtedy można było doświadczyć Bożego miłosierdzia najpierw w sakramencie pokuty i pojednania, a następnie w adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Rozważania ośmiu błogosławieństw poprowadził ks. Darek. Odpowiedni wystrój kaplicy, oświetlenie, wypowiadane słowa i wspólny śpiew prowadzony przez scholę dały młodzieży możliwość otworzenia się na działanie Pana Boga.

Niezwykłość tych rekolekcji polegała na tym, że były prowadzone aktywizującymi metodami. Mówione słowa łączyły się z konkretnymi przykładami, przedstawianymi przez prowadzących scenkami, czy wyświetlanymi filmikami a także otoczone pięknym śpiewem. Trzeba wierzyć, że Pan ma swoje plany i nikt nie znalazł się tam przez przypadek. Pan wszystkim kieruje, a Jego miłość trwa wiecznie: „Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie, mówi Pan” (Iz 54,10). W górach można doświadczyć Bożej miłości, która jest bardzo wielka. W takich „górskich” rekolekcjach można naprawdę zasmakować jak dobry jest Pan.