1 stycznia nie tylko rozpoczęliśmy nowy rok kalendarzowy, ale również swoją działalność oficjalnie rozpoczęli Zarząd Diecezjalny oraz Diecezjalna Komisja Rewizyjna, wybrani podczas Zjazdu Diecezjalnego w Bielinach. Cieszymy się, że kolejni ksmowicze odpowiedzieli swoje GOTÓW do podjęcia pracy w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu Diecezjalnego:

Prezes: Zuzanna Malec
Z-ca prezesa: Julia Dybko
Skarbnik: Paweł Gąsowski
Sekretarz: Aleksandra Majcherczak
Z-ca sekretarza: Karolina Malec
Członek delegat do Krajowej Rady: Kinga Bień
Członek Zarządu Diecezjalnego: Weronika Żądło
Asystent diecezjalny: Ks. Stanisław Lodziński

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Karolina Korba
Członek komisji: Wiktoria Nawój
Członek komisji: Grzegorz Kołodziejski

Całemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej życzymy owocnej pracy w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie!

Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, włosy, ludzie stoją, odzież wierzchnia i tekst „www.kielce.ksm.org.pl”