Zapytani, co można robić w KSM, odpowiadamy:

Działalność turystyczna i sportowa:

 • organizowanie pielgrzymek pieszych i autokarowych;
 • organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych;
 • prowadzenie klubów sportowych;
 • organizacja turniejów i zawodów;
 • organizowanie wycieczek rowerowych, rajdów górskich itp;
 • organizowanie kolonii letnich, obozów wędrownych itp;

Działalność kulturalno-oświatowa:

 • prowadzenie wszelkiego typu kursów, np. tańca, językowych, kosmetycznych itp.;
 • organizacja i udział w szkoleniach np. liderskich;
 • organizacja konferencji naukowych, dyskusji i wykładów otwartych;
 • organizowanie wieczorków, spektakli teatralnych, recitali, koncertów muzyki rozrywkowej i klasycznej, piosenki religijnej;
 • prowadzenie sklepików z wydawnictwami religijnymi i dewocjonaliami;
 • prowadzenie bibliotek parafialnych;
 • prowadzenie wypożyczalni kaset video (z filmami religijnymi i wszelkimi innymi, ale wartościowymi);
 • organizowanie dyskotek i zabaw dla dzieci;
 • prowadzenie klubo-kawiarni;
 • organizowanie festynów, loterii;
 • przeprowadzanie konkursów tematycznych – plastycznych, recytatorskich, fotograficznych, literackich itp.;
 • udzielanie korepetycji;
 • organizacja i prowadzenie rekolecji, obozów, półkolonii;

Działalność charytatywna:

 • organizowanie wigilii, opłatka dla samotnych;
 • organizowanie zbiórek ubrań dla ubogich (np. z okazji tygodnia miłosierdzia);
 • pomoc żywnościowa dla rodzin biednych i wielodzietnych;
 • przygotowanie paczek świątecznych dla najuboższych;
 • odwiedziny dzieci w szpitalach i domach dziecka;
 • praca z niepełnosprawnymi;
 • wszelka pomoc na rzecz potrzebujących;

Działalność religijna:

 • przygotowanie liturgii Mszy Świętej (tj. komentarze, modlitwa wiernych, śpiew);
 • przygotowanie innych nabożeństw (np. Droga Krzyżowa, adoracja, różaniec);
 • prowadzenie spotkań modlitewnych dla wszystkich chętnych;
 • apostolstwo poprzez własne gazetki (ścienne lub prasowe);

Inne:

 • prowadzenie biura komputerowego;
 • spotkanie ze Św. Mikołajem dla najmłodszych;
 • kolędowanie;
 • gry i zabawy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka;