Obradował Zjazd Diecezjalny KSM Diecezji Kieleckiej

23 czerwca 2018 roku w Mieczynie, k. Łopuszna odbył się Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej diecezji. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego, po której miał miejsce słodki poczęstunek.

Przedstawiciele wszystkich oddziałów odczytali sprawozdania z działań podejmowanych w swoich parafiach w ciągu minionego roku. Zostało również przedstawione sprawozdanie roczne Zarządu KSM DK. Ponieważ skończyła się dwuletnia kadencja obecnego Zarządu, po Mszy Świętej w kaplicy w Mieczynie, odbyły się wybory do Zarządu Diecezjalnego KSM na kolejne 2 lata.

Po zakończeniu głosowania stworzono roczny plan działań na rok 2018/2019. Spotkanie zakończyło się ogniskiem. Czas spędzony na Zjeździe Diecezjalnym KSM w Mieczynie upłynął bardzo szybko i w przyjaznej atmosferze.

Oby współpraca wszystkich członków KSM w diecezji w przyszłym roku szkolnym była jeszcze efektywniejsza i przyczyniła się do lepszego funkcjonowania poszczególnych oddziałów.

Tekst: Karolina Korba

Galeria zdjęć