Oddział KSM przy parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie

Prezes Oddziału: Wiktoria Skóra
Ksiądz Asystent: ks. Tomasz Kubicki
Spotkania formacyjne: środy, 19:00
Utworzono: 05.01.2022r.
E-mail: ksm.jedrzejow@gmail.com
Adres: ul. Dygasińskiego 96A, 28-300 Jędrzejów
Dekanat: Jędrzejowski