„Po owocach poznacie” – Rekolekcje KSM 2018

W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 r. odbyły się w Skorzeszycach rekolekcje KSM DK, które jak co roku przygotował i poprowadził Zarząd Diecezjalny wraz z księdzem asystent diecezjalnym. Tytuł tegorocznych rekolekcji „Po owocach poznacie” nawiązywał do owoców Ducha Świętego, które mogą się pojawić gdy idziemy drogą chrześcijaństwa. Człowiek, który chce wydać takie owoce przede wszystkim powinien pozwolić działać Duchowi Świętemu w swoim życiu.

Rekolekcje to przede wszystkich znakomita okazja do spotkania stworzenia ze Stwórcą. Poranne jutrznie, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Msze św., adoracje, a także indywidualne modlitwy dawały możliwość odświeżenia relacji z Panem Bogiem. Dzięki sakramentowi pokuty i pojednania można było na nowo doświadczyć Bożego miłosierdzia. Prowadzona adoracja wywołała wiele wewnętrznych poruszeń. „Przygotowane rozważania i oprawa muzyczna – jak wspomina Martyna, jedna z uczestniczek – mnie osobiście bardzo poruszyły i pomogły w przemyśleniu bardzo istotnych spraw, jak wiele może dokonać Duch Święty, jeśli Mu na to pozwolimy”.

Grupa 58 młodych ludzi uczestnicząc w licznych konferencjach, mogła od podstaw poznać lub też pogłębić swoją wiedzę i umiejętności związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia. Można było podzielić się problemami, którymi żyją oddziały a także wspólnie poszukać rozwiązań. Karol, jeden z uczestników zapewnia, że wiele wyniósł z tych rekolekcji – dowiedział się czym zajmują się inne oddziały KSM i jak sobie radzą w trudnych sprawach.

Tradycyjnie na rekolekcjach KSM nie zabrakło czasu na wspólną integrację. Tu można było nawiązać nowe znajomości, zwłaszcza, że w tym roku tak wielu uczestniczyło po raz pierwszy. Poznawanie nowych ludzi, wymiana myśli, poglądów to jest to, co niewątpliwie bardzo ubogaca całą wspólnotę i poszczególnych członków. Oby atmosfera wzajemnej życzliwości owocowała w codziennym budowaniu dobra w sobie i w środowisku, w którym żyją KSM-owicze.