Po raz piąty pielgrzymowaliśmy śladami bł. Karoliny

Dnia 1 września 2018 r. odbyła się V Pielgrzymka Młodych Diecezji Kieleckiej do Sanktuarium bł. Karoliny. W wydarzeniu uczestniczyły 272 osoby. Wraz z młodzieżą z całej diecezji przybyli księża, siostry zakonne i rodzice. Swoją obecnością i słowem wspierali młodzież biskupi kieleccy Jan Piotrowski i Andrzej Kaleta.

Spotkanie rozpoczął wspólny śpiew i taniec.Przybyłych pielgrzymów przywitali ks. biskup Jan Piotrowski oraz ks. Zbigniew Szostak – kustosz Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny. Następnie młodzi wysłuchali konferencji o świętości, czystości i wstydzie, którą wygłosił ks. Karol Stawowczyk – wikariusz parafii pw. św. Jerzego Matulewicza w Kielcach. „Karolina – ta, która zawstydza” to hasło towarzyszące wydarzeniu. Karolina może rzeczywiście zawstydzać w takim sensie zbawczym – tłumaczył konferencjonista – tzn. inspiruje do tego, by nie zmarnować czasu młodości.

Po konferencji młodzież ruszyła w drogę krzyżową, śladami męczeństwa bł. Karoliny. Rozważanie ostatnich chwil życia błogosławionej mobilizowało do zadawania sobie pytań o kondycję własnej duszy.

Dla Kingi, która znajomość z bł. Karoliną rozpoczęła na poprzedniej pielgrzymce młodych dużym przeżyciem była droga krzyżowa. „Podczas drogi krzyżowej – opowiada – niesamowicie czułam obecność Karoliny, jakby szła z nami, z nami się modliła, śpiewała pieśni, towarzyszyła nam w tej drodze. Zawsze droga krzyżowa w tamtym miejscu daje mi taki wewnętrzny pokój serca i radość. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również będzie mi dane pielgrzymować do błogosławionej Karoliny.”

Ważnym punktem programu była Msza św., której przewodniczył ks. biskup Jan Piotrowski. Ks. biskup Andrzej Kaleta, w wygłoszonej homilii, dając za wzór bł. Karolinę, zachęcał by dążyć do świętości nawet gdy współczesny świat odrzuca dekalog czy próbuje ośmieszyć życie według chrześcijańskich wartości.

„Dotychczas myślałam o świętości jako o czymś odległym – zwierza się Karolina, jedna z uczestniczek pielgrzymki – czymś niespójnym z obrazem świata, który mnie otacza. Dzisiaj jednak słysząc słowa homilii zrozumiałam, że świętość jest dla każdego i nie jest celem nie do osiągnięcia. Życie bł. Karoliny jest przykładem na to, że w prostych zadaniach i obowiązkach wypełnianych codziennie może kryć się świętość. Postawa Karoliny wobec bliźnich i wobec Boga autentycznie mnie zawstydziła. Czułam, że jest to idealny moment na porzucenie tego co we mnie niedoskonałe i rozpoczęcie drogi do świętości.”

Po dobrze spędzonym, pełnym zadumy i modlitwy czasie, wszyscy powrócili do swoich parafii, by tam, miejmy nadzieję, będą starać się żyć zainspirowani życiem szesnastoletniej błogosławionej z tarnowskiej ziemi.

V Pielgrzymka Młodych Diecezji Kieleckiej śladami bł. Karoliny