16 grudnia 2018 roku w Skale 25 młodych ludzi z całej diecezji kieleckiej składając przyrzeczenia stało się pełnoprawnymi członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. To bardzo istotne wydarzenie w życiu KSM-owicza miało miejsce o godz. 11:30, podczas Mszy św., której przewodniczył ks. bp Jan Piotrowski. Najpierw procesyjnie wprowadzono relikwie patronki KSM – bł. Karoliny Kózkówny, a następnie został poświęcony sztandar oddziału KSM Skała. Po homilii, młodzi ludzie przyrzekali, że będą wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie oraz dbać o dobre imię Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. „Przyrzeczenia – wyjaśniał ksiądz biskup – są dla was nowym rozdziałem w życiu. Swoją postawą macie dawać przykład innej młodzieży, która nawet może nie wiedzieć o istnieniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży”.

Po Mszy św. wszyscy udali się do salki parafialnej na posiłek przygotowany przez miejscowy oddział KSM w Skale. Można było przy tym powspominać to, co już udało się zrobić i podzielić się planami na przyszłość. Zapewne wielu młodym zapadły w pamięć słowa ks. biskupa, który na pożegnanie powiedział: „Jesteście jak perły, rzadko spotykane, które ciężko znaleźć. Wszyscy, którzy dzisiaj tutaj przyjechaliście, jesteście perłami naszej diecezji”.

Ostatnim punktem programu były wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego. Zgłosiło się i zaprezentowało pięciu kandydatów. W wyniku tajnego głosowania wybrano Kingę Bień z oddziału św. Jadwigi Królowej w Kielcach. W ten sposób Zarząd w pełnym składzie może kierować wszelkimi działaniami w całej diecezji i godnie prezentować się na zjazdach ogólnopolskich.

Przyrzekanie Panu Bogu łączy się z tym, że dany człowiek otrzymuje niesamowitą pomoc w życiu – Bożą łaskę. Współpracując z tą łaską można dokonywać naprawdę wielkich rzeczy. Niech zatem ta uroczystość zaowocuje większym dobrem w tych środowiskach gdzie żyją, pracują, uczą się i działają KSM-owicze.

 

Zdjęcia: Maciej Ciułek