Rekolekcje „Święte Góry Pana” już za nami

W dniach 27-29 kwietnia 2018 r. w ośrodku rekolekcyjno-wypoczynkowym „Betania” w Rabce-Zdroju odbyły się rekolekcje w ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Wzięła w nich udział 45-osobowa grupa młodzieży z Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Małogoszczu i pw. św. Bartłomieja Ap. w Chęcinach.
Rekolekcje zostały przygotowane i poprowadzone przez ks. Marka Bladego i ks. Tomasza Szczepanika, przy współpracy z członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kieleckiej i Scholi Młodzieżowej Parafii pw. Grobu Bożego w Miechowie. Temat przewodni „Święte góry Pana” nawiązywał do omawianych treści, mianowicie biblijnych wydarzeń związanych z górskimi szczytami. Uczestnicy poznali następujące góry: górę pokoju, wiary, lidera, przyjaźni, proroka, świętości, miłosierdzia, szczęścia, źródła, nadziei, życia i przyszłości. W program rekolekcji włączono górską wyprawę, a także integrację przez wspólne zabawy i śpiewy.
W sobotni wieczór najpierw można było doświadczyć Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania, a następnie adorować Pana Jezus w Najświętszym Sakramencie. Bardzo pomocna w odpowiednim przeżyciu tego czasu była przygotowana dekoracja, teatralne oświetlenie, czytane teksty nawiązujące do ośmiu błogosławieństw i wspaniałe śpiewy.
Niesamowitość tych rekolekcji polegała na tym, że były prowadzone aktywizującymi metodami. Mówione słowa łączyły się z konkretnymi przykładami, przedstawianymi przez prowadzących scenkami, czy wyświetlanymi filmikami a także otoczone pięknym śpiewem. Trzeba wierzyć, że Pan ma swoje plany i nikt nie znalazł się tam przez przypadek. „Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie, mówi Pan” (Iz 54,10). W górach można doświadczyć Bożej miłości, która jest bardzo wielka. W górskich rekolekcjach jest to doświadczenie jeszcze wspanialsze.

Tekst: Kinga Bień

Galeria zdjęć