Zbliża się kolejny Światowy Dzień Młodzieży obchodzony na szczeblu diecezjalnym. Św. Jan Paweł II ustalił, aby był obchodzony co roku w Niedzielę Palmową.

„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30)

Ojciec Święty Franciszek w orędziu na XXXIII ŚDM pisze:

Światowe Dni Młodzieży 2018 stanowią krok naprzód w przygotowaniu międzynarodowego spotkania, które odbędzie się w Panamie w styczniu 2019 roku. Ten nowy etap naszej pielgrzymki przypada na rok, w którym zwołane jest Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów na temat: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. To dobry zbieg okoliczności. Uwaga, modlitwa i refleksja Kościoła będą skierowane na Was, ludzi młodych, z pragnieniem zrozumienia, a przede wszystkim przyjęcia drogocennego daru, jakim jesteście dla Boga, dla Kościoła i dla świata.

Jak już wiecie, postanowiliśmy, aby w tej drodze towarzyszył nam wzór i wstawiennictwo Maryi, młodej kobiety z Nazaretu, którą Bóg wybrał jako Matkę swego Syna. Idzie ona z nami ku Synodowi i Światowym Dniom Młodzieży w Panamie. Jeśli w ubiegłym roku prowadziły nas słowa Jej kantyku uwielbienia: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49) – ucząc nas upamiętniać przeszłość – to w bieżącym roku staramy się słuchać wraz z Nią głosu Boga, który budzi odwagę i daje łaskę konieczną, aby odpowiedzieć na Jego wezwanie: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30). Są to słowa wypowiedziane przez posłańca Boga, archanioła Gabriela, do Maryi, prostej dziewczyny z małej wioski w Galilei.

Drodzy Duszpasterze Młodzieży wraz z młodzieżą! Biskup Kielecki Jan Piotrowski zaprasza Czcigodnych  Księży, Siostry zakonne, Katechetów wraz z młodzieżą do udziału w XXXIII ŚDM.

Ze względów duszpasterskich XXXIII ŚDM w naszej diecezji będzie miał podwójny wymiar:

SOBOTA, 24 marca 2018 r. – ETAP DIECEZJALNY

Bazylika Katedralna
Godz. 17.00 – Zawiązanie wspólnoty, śpiew, świadectwa przed krzyżem ŚDM, zapisywanie grup

Godz. 18.00 – Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego. Prosimy przywieźć ze sobą palmy, flagi i transparenty.

Po Mszy św. – przemarsz do Kościoła Akademickiego.

Kościół Akademicki św. Jana Pawła II (ul. Wesoła 54)
Godz. 19.15 – Koncert ewangelizacyjny Paweł Chustak (Chusti) wraz z zespołem – świadectwa – wspólne uwielbienie

Godz. 21.00 – Zakończenie spotkania – rozesłanie

NIEDZIELA, 25 marca 2018 r. – ETAP PARAFIALNY

Łączymy się duchowo we wszystkich parafiach z młodzieżą całego świata. Niech młodzi ludzie w tym dniu wezmą czynny udział w liturgii (przygotujmy modlitwę wiernych z intencją za młodzież,  procesję z darami itp.). Na koniec Mszy św. dokonamy zawierzenia młodych ludzi Matce Bożej. Można także wieczorem przygotować adorację Najświętszego Sakramentu w intencji młodzieży. W tym dniu zbieramy ofiary do puszek na ŚDM w Panamie. Zaangażujmy w tym dniu wszystkich młodych ludzi, osoby przygotowujące się do Sakramentu Bierzmowania. Niech ten dzień będzie Świętem Młodych!

Prosimy, aby z każdej parafii przybyli do Kielc przedstawiciele młodzieży. Jest ważne wydarzenie które odbywa się we wszystkich krajach świata. Zapraszamy do czynnego udziału młodzież wraz z opiekunami. Niech nikogo nie braknie w tym wyjątkowym dniu wspólnego świętowania. Zapraszamy wszystkie Wspólnoty, Stowarzyszenia i inne grupy diecezjalne.

Przypominamy także, że istnieje możliwość zapisów młodzieży do Panamy.

W oczekiwaniu na przybycie i darem modlitwy

Ks. Łukasz Zygmunt
DIECEZJALNY DUSZPASTERZ MŁODZIEŻY