Serdecznie zapraszamy na Zjazd Diecezjalny (zapisy, program)

Drodzy Druhny i Druhowie!

W rocznym kalendarzu działań Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży najistotniejszym spotkaniem pod względem organizacji tego co robi Stowarzyszenie jest Zjazd Diecezjalny. Po dwóch latach służby kończy się kadencja obecnego Zarządu. Dokonamy wyboru nowego Zarządu Diecezjalnego, który będzie sprawować pieczę nad funkcjonowaniem naszego Stowarzyszenia.

Jesteśmy przekonani, że wzajemna współpraca wszystkich członków KSM w diecezji przynosi lepsze efekty i daje większą satysfakcję. Bardzo serdecznie prosimy o wzięcie udziały w Zjedzie Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kieleckiej, który rozpocznie się w sobotę, 23 czerwca 2018 r. o godz. 14:00 w miejscowości Mieczyn (Parafia Stojewsko). Zapraszamy wszystkich chętnych, ale szczególnie księży asystentów, prezesa oddziału/koła oraz trzech członków.

Prosimy o przygotowanie pisemnego sprawozdania z rocznej działalności Waszego oddziału/koła (01.09.2017 – 30.06.2018). Wzór dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kielce.ksm.org.pl/kierownictwa/wzory-dokumentow.

Ze względu na planowane wybory prosimy o przygotowanie kandydatur do Zarządu Diecezjalnego. Na Zjeździe będziemy ustalać kalendarz działań na rok 2018/2019, dlatego prosimy o przygotowanie propozycji włączenia się w to Waszego oddziału.

Zwracamy się także z serdeczną prośbą o modlitwę w intencji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kieleckiej. Obyśmy wszyscy dobrze odczytali i zrealizowali Bożą wolą.

Program zjazdu znajduje się poniżej.
Zapisy przyjmuje Kamil Krzyżanowski z Oddziału w Stojewsku, tel. 538 210 943 do dnia 20.06.2018 (środa).

Z KSMowym pozdrowieniem „Gotów!”

Kamila Domagała
Prezes Zarządu Diecezjalnego

Dawid Jędrzejczyk
Zastępca Prezesa Zarządu Diecezjalnego

Wiktoria Natkaniec
Sekretarz

Julia Srebnicka
Zastępca Sekretarza

Piotr Ziętal
Skarbnik

Klaudia Browarnik
Członek Delegat

ks. Marek Blady
Asystent Diecezjalny


PLAN ZJAZDU DIECEZJALNEGO
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY
DIECEZJI KIELECKIEJ
sobota, 23 czerwca 2018

14:00 – Modlitwa na dobry początek – kawa, herbata, ciastko
14:20 – Sprawozdania roczne oddziałów, sprawozdanie roczne Zarządu KSM DK, propozycje kandydatur do Zarządu KSM DK kadencji 2018-2020
15:50 – Przygotowanie do Mszy Świętej
16:00 – Msza Święta w kaplicy w Mieczynie
17:00 – Wybory do Zarządu Diecezjalnego – plan roczny 2018/2019
18:00 – Ognisko

Miejsce spotkania:
Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia
Mieczyn 8, 29-105 Krasocin