Sztafeta różańcowa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej diecezji dobiegła końca! Z okazji 30-lecia reaktywacji KSM w Polsce i 26-lecia KSM diecezji kieleckiej, każdego dnia przez 26 dni począwszy od 10 października każdy oddział według ustalonego harmonogramu modlił się jedną z części tajemnic różańcowych przydzielonych do danego dnia. KSM-owicze modlili się w intencji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce jak i w naszej diecezji. Dzięki modlitwie różańcowej, mogliśmy w pewien sposób zjednoczyć się w tym trudnym dla nas wszystkich czasie i pokazać, że modlitwa ma wielką moc!