Triduum ku czci św. Stanisława Kostki w Łopusznie

18 września przypada liturgiczne wspomnienie drugiego z naszych patronów – św. Stanisława Kostki. Tego dnia KSM-owicze naszej diecezji udali się do Łopuszna, gdzie tamtejszy oddział co roku przygotowuje Triduum ku czci św. Stanisława Kostki. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15:00 koronką do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził nowy asystent oddziału Łopuszno – ks. Nikodem Wawrzyniak. Po modlitwie udaliśmy się do salki na starej plebanii, gdzie czekali na nas KSM-owicze z Łopuszna. Kolejnym punktem dzisiejszego wydarzenia była formacja diecezjalna, na której omówiliśmy następne sakramenty: małżeństwo i kapłaństwo. Po przedstawieniu i omówieniu tematu naszego spotkania mieliśmy okazję do sprawdzenia naszej wiedzy w quizie. Po skończonej formacji była przerwa na posiłek, nie zabrakło również integracji, podczas której mogliśmy sprawdzić naszą odporność na śmiech. Następnie udaliśmy się do kościoła parafialnego, gdzie wysłuchaliśmy świadectwa kleryka Tomasza Pytlarza z kieleckiego seminarium. Uświadomił nam, że nie warto uciekać przed wołaniem Pana Boga, bo to On zawsze zwycięża. O godzinie 18:00 uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w intencji naszego stowarzyszenia. Kazanie wygłosił były asystent oddziału Łopuszno – ks. Krzysztof Patrzałek. Ks. Krzysztof przypomniał nam, że każdy z nas jest powołany do świętości. Za każdym razem kiedy klękamy u krat konfesjonału i postanawiamy poprawę stajemy się świętymi tak jak nasi patroni, bo oni tak jak my byli zwyczajnymi, młodymi ludźmi. Po Eucharystii udaliśmy się do miejscowej remizy OSP, gdzie oddział Łopuszno przygotował dyskotekę dla młodzieży. Serdecznie dziękujemy oddziałowi KSM Łopuszno za przygotowanie dzisiejszego dnia.