„Uroczyście przyrzekam… Być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży”

6 grudnia 2020 roku w dzień wspomnienia św. Mikołaja biskupa w parafii pw. św. Brata Alberta w Busku Zdroju, 13 młodych osób z 5 oddziałów naszej diecezji na ręce ks. biskupa Jana Piotrowskiego złożyło swoje przyrzeczenie. Ksiądz biskup przewodniczył Eucharystii, polecając Bogu osoby, które składały swoje przyrzeczenia, aby wsparci orędownictwem patronów KSM odważnie wypełniali powierzone im zadania, przyłączając się do wzrostu wiary, nadziei i miłości.

Msza święta rozpoczęła się uroczystym wejściem sztandaru oraz krótką adoracją Najświętszego Sakramentu. Podczas homilii ksiądz biskup podkreślił, że ,,zasadniczą misją Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz czynne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.” Młodzież ma szczególny dar. Dar młodości, który pozwala być bardziej aktywnym – mówił dalej ksiądz biskup. Po wygłoszonej homilii i wyznaniu wiary kandydaci odpowiadali na pytania księdza biskupa GOTÓW! Młodzi z diecezji kieleckiej złożyli przyrzeczenie  trzymając prawą rękę uniesioną i uroczyście przyrzekali pracować nad sobą, by móc wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobro ludziom oraz być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.  Po przyrzeczeniach został odśpiewany Hymn KSM.

Dzień ten był bardzo ważny zarówno dla kandydatów składających swoje przyrzeczenie, ale również dla każdego KSM-owicza naszej diecezji. Każdy z nas ogromnie cieszy się z nowych członków Stowarzyszenia. Tego dnia również ksiądz biskup wręczył nominację na kolejną kadencję dla prezesa  Zarządu Diecezjalnego, który wraz z innymi członkami Zarządu będzie odpowiedzialny za właściwe kształtowanie struktur i organizację pracy Stowarzyszenia. Decyzją ks. Bpa Ordynariusza funkcję prezesa przez kolejne dwa lata będzie pełnić dotychczasowa prezes Zuzanna Malec z parafii Ducha Świętego w Kielcach.

Po Mszy świętej wszyscy udali się do domu parafialnego, gdzie ksiądz biskup gratulował, wręczał legitymacje i dyplomy nowym członkom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Następnie członkowie KSM-u z Buska Zdroju zaprosili wszystkich na poczęstunek, gdzie wspólnie spędzili miło czas, wspominając  oraz planując najbliższe działania  w  naszej diecezji.

 Przyrzeczenie ma za zadanie utożsamić w pełni ze Stowarzyszeniem, przyjąć jego ideę za swoją, by wiernie i wytrwale „służyć Bogu i Ojczyźnie”. Przyrzeczenia pozwalają na działanie bożej łaski w życiu każdej osoby, która powie Bogu GOTÓW. Ten dzień zapewne dla niejednego młodego człowieka, będzie początkiem nowego, lepszego i związanego z Jezusem życia.