Uroczyste obchody 25-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kieleckiej

Mszą Świętą w kaplicy Zespołu Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki rozpoczęły się uroczystości 25-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kieleckiej. Po niej uczestnicy wydarzenia wzięli udział w jubileuszowej gali.

Najświętszej Ofierze przewodniczył biskup Jan Piotrowski, biskup kielecki. W swojej homilii pasterz naszej diecezji wyjaśnił znaczenie jubileuszów. – Nie jest to tylko czas na robienie jakiegoś bilansu. Świat lubuje się w statystykach, podkreśla, publikuje wszelkiego rodzaju wykresy. Jubileusz to przede wszystkim rzeczywistość, która wyrasta z naszej relacji do Pana Boga i ma swoje źródło w objawionym Słowie Bożym – mówił biskup Jan Piotrowski, który przypomniał postaci św. Stanisława Kostki i św. Józefa Kalasantego oraz tłumaczył młodym ludziom znaczenie wolności w życiu człowieka. – Życiowa wolność jaką daje wam Bóg czyni was suwerennymi podmiotami dokonywanych wyborów. Dlatego nie słuchajcie wulgarnych propozycji świata. To co dziś się dzieje, działo się już za czasów Sodomy i Gomory. Trzeba nam być autentycznymi ludźmi dokonującymi szlachetnych wyborów. Miejcie ewangeliczną ocenę rzeczywistości i dzięki Darom Ducha Świętego umacniajcie swoją wolę i nie bójcie się tego co wymagające.

Po Mszy Świętej odbyła się uroczysta, specjalna jubileuszowa gala 25-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kieleckiej. Uczestniczyli w niej aktualni i byli członkowie stowarzyszenia, ale również dotychczasowi asystenci ruchu. – Nawet

jeśli KSM jest ewangelicznym ziarenkiem gorczycy, bo nie ma go jeszcze we wszystkich parafiach naszej diecezji, to ufam, że z czasem zatoczy ono większe kręgi i będzie ze swoimi propozycjami duchowi dobrym narzędziem do rozwoju naszej młodzieży. Warto świętować ten jubileusz i mówić o tej alternatywie, która nic młodym ludziom nie zabiera, ale pozwala dojrzewać w absolutnej wolności i prawdzie – zaznacza biskup Jan Piotrowski. – Cieszy widok świętujących młodych ludzi. Nie świętujemy jednak dla samego jubileuszu, ale chcemy pokazać młodzieży, że jest dla nich miejsce w Kościele i zapraszamy ich do współpracy. Nawet jeśli nie są w stanie należeć do KSM, to podejmujemy szereg akcji, które są dla nich jak np. Nocna Droga Krzyżowa. Chcemy w ten sposób służyć całemu Kościołowi – dodaje ks. Marek Blady, asystent diecezjalny stowarzyszenia.

W diecezji kieleckiej funkcjonuje obecnie 10 oddziałów, które gromadzą wielu młodych ludzi chcących rozwijać się duchowo oraz działać w organizacji skupiającej osoby ceniące podobne wartości. – To piękna rocznica niezwykłego stowarzyszenia, które pokazuje, że młodzi ludzie odważnie wyznają swoją wiarę. Przynależność do KSM-u pomaga wzrastać w miłości do Pana Boga, ale również poznawać wspaniałych ludzi – uważa Aleksandra Krzysiek. Z kolei Kacper Nowak zauważa, że członkostwo w KSM daje mu możliwość bycia bliżej Pana Boga.

tekst: em.kielce.pl