VI Pielgrzymka Młodych Diecezji Kieleckiej śladami bł. Karoliny

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Ruch Czystych Serc zapraszają na VI Pielgrzymkę Młodych Diecezji Kieleckiej do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny pod hasłem: „Karolina – mocna w Duchu„. Pielgrzymka odbędzie się w sobotę, 31 sierpnia 2019 r.

Ks. Władysław Mendrala proboszcz i świadek życia  błogosławionej Karoliny do Kurii Biskupiej w Tarnowie napisał w liście: „Pod mieczem padła, ale zwyciężyła, bo wolała wybrać śmierć męczeńską aniżeli zgrzeszyć”. Wybór, jakiego dokonała Karolina na granicy – życia i śmierci – był wyborem potwierdzającym jej zjednoczenie z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Była tak mocna Duchem Bożym, że dla ducha tego świata była nie do zdobycia, a u kresu jej 16 letniego życia nawet jej ciało, choć poranione i uśmiercone, pozostało niezdobyte. Boży Duch zachował ją nieskalaną aż po życie wieczne.

Błogosławiona Karolina – patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc jest dla młodych ludzi potężną orędowniczką w walce przede wszystkim duchowej, jaką młodzi ludzie powinni podjąć w trosce o swoje zbawienie.  Szczególnie  w dzisiejszych czasach, gdy duch tego świata tak wiele młodych serc zniewala trzeba, by młodzi wzrastali w mocy Bożego Ducha walcząc o życie sakramentalne – źródło tej mocy. Niech świadectwo życia i umierania błogosławionej Karoliny wzbudza w młodych pragnienie życia w świetle i Mocy Bożego Ducha – Ducha Czystej Miłości.

PROGRAM
Wał-Ruda
10.00 – Przywitanie z bł. Karoliną
10.15 – Katecheza: „Karolina – mocna w Duchu”
           – Droga krzyżowa śladami męczeństwa bł. Karoliny
 Zabawa
12.30 – Eucharystia pod przewodnictwem J. E. ks. biskupa Mariana Florczyka
13.30 – Możliwość zakupienia posiłku

Zapisy grup zorganizowanych do środy (28.08.2019) poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie: http://kielce.ksm.org.pl/rejestracja lub telefonicznie, pod numerem 693 049 942. Zgłoszenia przyjmuje Kinga Bień