VIII Pielgrzymka Młodych Diecezji Kieleckiej do Bł. Karoliny

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Ruch Czystych Serc zapraszają na VIII Pielgrzymkę Młodych Diecezji Kieleckiej do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny pod hasłem „Być jak Józef”. W roku świętego Józefa szczególnie chcemy pochylić się nad Jego postacią, w konferencji podczas naszego spotkania. Błogosławiona Karolina – patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc jest ogromnym wzorem do naśladowania dla nas młodych, nie tylko w sferze duchowej, ale i fizycznej.
Niech świadectwo jej życia wzbudza w nas pragnienie życia w świetle Bożej mocy i czystości naszych serc.

PROGRAM
Wał-Ruda
10:00 – przywitanie z bł. Karoliną
10:15 – Katecheza: „Być jak Józef”
– Droga Krzyżowa śladami męczeństwa bł. Karoliny

Zabawa
12:10 – możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania
– zwiedzanie sanktuarium
12:30 – Eucharystia
13:30 – Możliwość zakupienia posiłku

Zapisy grup zorganizowanych do środy (25.08.2021)
mailowo: biuro@kielce.ksm.org.pl (parafia, liczba osób, ksiądz opiekun)
telefonicznie: 693 – 049 – 942
Zgłoszenia przyjmuje Kinga Bień