Wybrano Zarząd Diecezjalny oraz Komisję Rewizyjną na lata 2018-2020

23 czerwca 2018 r., w czasie Zjazdu Diecezjalnego KSM Diecezji Kieleckiej odbyły się wybory władz na kolejne dwa lata.
Zgodnie ze statutem ksiądz biskup ordynariusz spośród trzech kandydatów ustanowił prezesa.

Oto osoby, które od 1 lipca rozpoczęły swoją posługę we władzach diecezjalnych poprzez kadencję na lata 2018 – 2020.

Zarząd Diecezjalny:
Prezes: Tomasz Gębski
Zastępca prezesa: Wioletta Miernik
Skarbnik: Dawid Jędrzejczyk
Sekretarz: Zuzanna Malec
Zastępca sekretarza: Michał Mucha
Członek delegat: Mateusz Smolarczyk
Członek zwyczajny: Mikołaj Nawrocki

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Aleksandra Pięta
Członkowie: Karolina Korba i Marcin Kakowski

Asystent Diecezjalny:
ks. Marek Blady

Słowa wielkiej wdzięczności dla kończących swoją służbę i serdeczne gratulacje dla nowo wybranego Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kieleckiej.
Niech nam wszystkim Miłosierny Pan błogosławi, abyśmy zawsze właściwie realizowali zadania, do których nas powołuje +

ks. Marek Blady
Asystent Diecezjalny KSM Diecezji Kieleckiej