Zarząd Diecezjalny z wizytą u Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego

W czwartek, 3 października 2019 r., odbyło się spotkanie Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kieleckiej wraz z ks. biskupem Janem Piotrowskim, w celu omówienia planu rocznej działalności stowarzyszenia. Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy modlitwą różańcową w intencji misji, a szczególnie w intencji misjonarzy z naszej diecezji. Po modlitwie rozpoczęło się posiedzenie, w czasie którego omówiono to, co chciałby zrealizować KSM w roku 2019/2020. Rozmawiano o funkcjonowaniu oddziałów, o tym co może pomóc w rozwoju młodzieży. Rozpatrywano także kwestie międzyoddziałowej integracji oraz pozyskiwania nowych członków. Ks. biskupa zachęcił, aby KSM włączył się w przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. W odpowiedzi na ten apel powstał pomysł, aby członkowie każdego oddziału podjęli w wyznaczonym dniu modlitwę różańcową, przynajmniej jedną tajemnicę, w intencji misji. Młodzież, zapewniona wsparciem ze strony ks. biskupa, jest gotowa iść w przyszłość z pełnym zaangażowaniem w służbę Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.