Zarząd Diecezjalny z wizytą u Biskupa Jana Piotrowskiego

W środę, 5 września Zarząd Diecezjalny udał się do ks. biskupa Jana Piotrowskiego, Ordynariusza Diecezji Kieleckiej, w celu złożenia sprawozdania z całorocznej działalności oraz zaprezentowania kalendarza Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na rok szkolny 2018/2019.
Ksiądz biskup podziękował na nasze ręce poprzedniemu Zarządowi za pracę i pogratulował nowo wybranym osobom. Po wspólnej modlitwie, młodzież otrzymała od pasterza naszej diecezji Boże błogosławieństwo.
Na zakończenie KSM-owicze wyrazili wdzięczność księdzu biskupowi za zainteresowanie sprawami młodzieży, za troskę i wspieranie działań Stowarzyszenia.

Tekst: Michał Mucha