zarzad_diecezjalny
Diecezjalna komisja rewizyjna dokonuje raz w roku przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia w diecezji i weryfikuje sprawozdania parafialnych komisji rewizyjnych.

Statut KSM, Rozdział 4, §37

Aleksadra Pięta

Przewodnicząca Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej


o. KSM przy parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Stojewsku

Karolina Korba

Członek Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej


o. KSM przy parafii pw. Ducha Świętego w Kielcach

Marcin Kakowski

Członek Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej


o. KSM przy parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Stojewsku

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna 2016 - 2018
Przewodniczący: Anna Trzcionka (o. KSM Skała)
Zastępca przewodniczącego: Krzysztof Duda (o. KSM Skała)
Komisja Rewizyjna 2014 - 2016
Przewodniczący: Kamil Świerczyna (o. KSM Łopuszno)
Zastępca przewodniczącego: Weronika Matysek (o. KSM Bodzentyn)
Członek: Dorota Agata Rogula (o. KSM Strawczyn)
Komisja Rewizyjna 2012 - 2014
Przewodniczący: Magdalena Łosiewicz (o. KSM Łopuszno)
Zastępca przewodniczącego: Jakub Stępień (o. KSM Łopuszno)
Członek: Anita Pióro (o. KSM Bodzentyn)