zarzad_diecezjalny
Zarząd diecezjalny wypełnia następujące zadania statutowe:
 1. kieruje Stowarzyszeniem w diecezji;
 2. opracowuje własne roczne programy formacyjne i działania w oparciu o wskazania Krajowej Rady, uwzględniające potrzeby miejscowe, a dla oddziałów (kół) propozycje rocznych programów, wymienione programy przedstawia biskupowi i z ich realizacji przedkłada roczne sprawozdania;
 3. organizuje działania Stowarzyszenia o charakterze diecezjalnym oraz inspiruje i koordynuje działania oddziałów (kół);
 4. reprezentuje Stowarzyszenie wobec innych osób fizycznych i prawnych;
 5. rozstrzyga spory wynikłe w oddziałach parafialnych (kołach).

Statut KSM, Rozdział 4, §36

Zuzanna Malec

Prezes Zarządu Diecezjalnego


o. KSM przy parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach

  Opiekun oddziałów:
 • przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie
 • przy parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Stojewsku

Anna Trzcionka

Zastępca Prezesa Zarządu Diecezjalnego


o. KSM przy parafii pw. Św. Mikołaja w Skale

  Opiekun oddziałów:
 • przy parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach

Paweł Gąsowski

Skarbnik


o. KSM przy parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach

  Opiekun oddziałów:
 • KSM Niepokonani w Bogu przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Małogoszczu

Kinga Bień

Sekretarz


o. KSM Niepokonani w Bogu przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Małogoszczu

  Opiekun oddziałów:
 • przy parafii pw. Ducha Świętego w Kielcach
 • przy parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Chęcinach

Grzegorz Kołodziejski

Zastępca Sekretarza


o. KSM przy parafii pw. Św. Jacka Odrowąża w Leszczynach

  Opiekun oddziałów:
 • przy parafii pw. Św. Mikołaja w Skale

Michał Mucha

Członek Delegat do Krajowej Rady


o. KSM przy parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach

  Opiekun oddziałów:
 • przy parafii pw. Św. Stanisława B.M. w Bodzentynie

Mikołaj Nawrocki

Członek Zwyczajny Zarządu Diecezjalnego


o. KSM przy parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach

  Opiekun oddziałów:
 • przy parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach
 • przy parafii pw. Św. Jacka Odrowąża w Leszczynach

ks. Stanisław Lodziński

Asystent Diecezjalny


  Opiekun oddziałów:
 • przy parafii pw. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju
Opiekun szkolnych kół:
 • przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach

Poprzednie lata

Zarząd Diecezjalny 2016 - 2018
Prezes: Kamila Domagała (o. KSM Chęciny)
Zastępca Prezesa: Dawid Jędrzejczyk (o. KSM Kielce - Jadwiga)
Skarbnik: Piotr Ziętal (o. KSM Chęciny)
Sekretarz: Wiktoria Natkaniec (o. KSM Skała)
Zastępca Sekretarza: Julia Srebnicka (o. KSM Skała)
Członek delegat do Krajowej Rady: Klaudia Browarnik (o. KSM Skała)
Członek zwyczajny: Weronika Nykyforuk (o. KSM Bodzentyn), pop. Wiktoria Świderska (o. KSM Bodzentyn)
Asystent Diecezjalny: ks. Marek Blady
Zarząd Diecezjalny 2014 - 2016
Prezes: Kamila Domagała (o. KSM Chęciny)
Zastępca Prezesa/Rzecznik prasowy: Aleksandra Mikuła (o. KSM Skała)
Skarbnik: Karol Nowacki (o. KSM Łopuszno)
Sekretarz: Sylwia Rogula (o. KSM Strawczyn)
Zastępca Sekretarza: Klaudia Browarnik (o. KSM Skała)
Członek delegat do Krajowej Rady: Paweł Paryż (o. KSM Klimontów)
Członek zwyczajny/Administrator: Dawid Jędrzejczyk (o. KSM Kielce – Jadwiga)
Asystent Diecezjalny: ks. Marek Blady
Zarząd Diecezjalny 2012 - 2014
Prezes: Mikołaj Łapka (o. KSM Bodzentyn)
Zastępca Prezesa: Małgorzata Świetlik (o. KSM Bodzentyn)
Rzecznik prasowy, sekretarz: Aleksandra Mikuła (o. KSM Skała)
Zastępca sekretarza: Krystian Bugno (o. KSM Łopuszno), pop. Patrycja Iwan (o. KSM Bieliny)
Skarbnik: Sebastian Ziółek (o. KSM Skała), pop. Patryk Nowacki (o. KSM Łopuszno)
Członek delegat do Krajowej Rady: Kamil Trębacz (o. KSM Skała)
Członek Zarządu, administrator www: Dawid Jędrzejczyk (o. KSM Kielce – Jadwiga)
Asystent Diecezjalny: ks. Marek Blady