„Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie Gotów!”

Zarząd Diecezjalny

Zarząd Diecezjalny wypełnia następujące zadania statutowe:

 1. kieruje Stowarzyszeniem diecezjalnym;
 2. opracowuje własne roczne programy formacyjne i działania w oparciu o wskazania Krajowej Rady, uwzględniające potrzeby miejscowe, a dla Oddziałów i Kół propozycje rocznych programów;
 3. wymienione programy  przedstawia biskupowi diecezjalnemu i z ich realizacji przedkłada roczne sprawozdania;
 4. uczestniczy w pracach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży poprzez swoich reprezentantów;
 5. organizuje działania Stowarzyszenia diecezjalnego oraz inspiruje i koordynuje działania Oddziałów i Kół;
 6. reprezentuje Stowarzyszenie diecezjalne wobec innych osób fizycznych i prawnych;
 7. powołuje i sprawuje opiekę nad Okręgami;
 8. rozstrzyga spory wynikłe w Oddziałach i Kołach;
 9. powołuje, zawiesza lub rozwiązuje Oddziały i Koła;
 10. przygotowuje i przedstawia co roku sprawozdania merytoryczne i finansowe przed Zjazdem Diecezjalnym;
 11. powołuje sekcje zadaniowe do realizacji celów;
 12. wyznacza datę wyborów do Zarządu Diecezjalnego oraz Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej;
 13. wnioskuje do biskupa diecezjalnego o mianowanie Asystenta Diecezjalnego w związku z zakończeniem kadencji.

§26 Statutu KSM

Julia Dybko

Prezes Zarządu Diecezjalnego

o. KSM przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szańcu

Opiekun oddziałów:

 • przy parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie
 • przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie

Kinga Bień

Zastępca Prezesa Zarządu

o. KSM przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Małogoszczu

Opiekun oddziałów:

 • przy parafii pw. św. Bartłomieja Ap. w Szczekocinach
 • przy parafii pw. św. Wojciecha w Kielcach

Albert Górka

Skarbnik

o. KSM przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szańcu

Opiekun oddziałów:

 • przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Małogoszczu

Mikołaj Łakomiec

Sekretarz

o. KSM przy parafii pw. św. Jacka Odrowąża w Leszczynach

Opiekun oddziałów:

 • przy parafii pw. św. Ap. Bartłomieja w Chęcinach
 • przy parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wiśniówce

Katarzyna Sobczyk

Zastępca Sekretarza

o. KSM przy parafii pw. Ducha Świętego w Kielcach

Opiekun oddziałów:

 • przy parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Stopnicy
 • przy parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Stojewsku

Agnieszka Czerw

Członek Delegat do Krajowej Rady

o. KSM przy parafii pw. św. Brata Alberta w Busku-Zdroju

Opiekun oddziałów:

 • przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szańcu
 • przy parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach

Jowita Sobczyńska

Członek Zarządu Diecezjalnego

o. KSM przy parafii pw. św. Ap. Bartłomieja w Chęcinach

Opiekun oddziałów:

 • przy parafii pw. Ducha Świętego w Kielcach
 • przy parafii pw. Trójcy Świętej w Ćmińsku

ks. Stanisław Lodziński

Asystent Diecezjalny

Opiekun oddziałów:

 • przy parafii pw. św. Stanisława b. m. w Bodzentynie

Lata poprzednie

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.