Oddział KSM nr 2 przy parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach

Adres: ul. Żeromskiego 12
Kod pocztowy: 26-004 Bieliny
Dekanat: Daleszycki
E-mail: bieliny@kielce.ksm.org.pl
Utworzono: 14 lutego 2010 r.
Członków: 25
Spotkania formacyjne:soboty, godz. 19:00
Kierownictwo:

  • Prezes: Mikołaj Nawrocki
  • Zastępca prezesa: Marta Sala
  • Sekretarz: Anna Różycka
  • Zastępca sekretarza:
  • Skarbnik: Julia Zielińska
  • Ksiądz asystent: ks. Grzegorz Nowakowski

O nas:

Na spotkaniach formacyjnych staramy się poruszać sprawy wiary i tematy, które interesują młodych ludzi. Bierzemy czynny udział w życiu naszej parafii . Ważniejszymi zadaniami, które do tej pory udało nam się zrealizować była pomoc w organizacji Szlachetnej Paczki, Parafiady, zbiórki pieniężne do puszek. Udało nam się także wspomóc misję dzięki pieniądzom uzyskanym ze stroików Wielkanocnych, które robiła młodzież. Każdego roku angażujemy się w pomoc przy uporządkowywaniu cmentarza, ponadto organizujemy wyjazdy na spotkaniach młodzieży w Lednicy i Wiślicy. Naszą wiedzę religijną pogłębiamy poprzez wycieczki w różne miejsca: odwiedziliśmy kilka zakonów i wspólnot modlitewnych, uczestniczyliśmy w rekolekcjach. Perełką w naszej działalności są coczwartkowe adoracje, podczas których rozważane są życiorysy świętych.