Oddział KSM przy parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach

Prezes Oddziału: druh Karol Gajek
Ksiądz Asystent:
ks. Paweł Samiczak
Spotkania formacyjne: środy, 19:00
Utworzono: 10.10.2010r.
Adres:
Skwer Świętej Jadwigi Królowej 1, 25-430 Kielce
Dekanat: Kielce – Północ

O nas:
Spotkania formacyjne są dla nas okazją do podzielenia się doświadczeniami w sprawach wiary, oraz poruszenia tematów pojawiających się w codziennym życiu. Czynnie udzielamy się w życiu parafii. Mieliśmy możliwość pomocy w zorganizowaniu Szlachetnej Paczki, a w okresach świątecznych rozprowadzamy stroiki robione przez młodzież. Co roku bierzemy udział w Pielgrzymce na Jasną Górę oraz jeździmy na Spotkania Młodzieży w Lednicy i Wiślicy. Organizowaliśmy imprezę andrzejkową dla KSM’u naszej diecezji i parafialną wigilię. W naszym oddziale działają cztery sekcje: muzyczna, śpiewająca co niedziele na mszy dla młodzieży, grupa teatralna, wystawiająca spektakle dla parafian, techniczna, pomagająca w różnych parafialnych przedsięwzięciach oraz sportowo rekreacyjna. W ferie i wakacje organizujemy wyjazdy dla członków KSM i młodzieży, połączone z warsztatami profilaktycznymi.