Oddział KSM „Niepokonani w Bogu” nr 10 przy parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Małogoszczu

Adres: ul. Włoszczowska 11
Kod pocztowy: 28-366 Małogoszcz
Dekanat: Małogoski
E-mail: ksm.malogoszcz@gmail.com
Utworzono: 10.05.2019 r.
Członków: 36
Spotkania formacyjne: piątki, 19:00
Kierownictwo:

 • Prezes: Kinga Bień
 • Zastępca prezesa: Julia Szymkiewicz
 • Sekretarz: Karol Jakubczyk
 • Zastępca sekretarza: Aleksandra Staszewska
 • Skarbnik: Izabela Piekacz
 • Ksiądz asystent: ks. Tomasz Szczepanik 

  Komisja rewizyjna:
 • Przewodniczący: Patryk Sobczyński
 • Zastępca przewodniczącego: Dominik Jakubczyk
 • Członek: Natalia Kozieł